sutaz-na-elektrifikaciu-trate-z-devinskej-novej-vsi-do-rakuska-ma-vitaza

Súťaž na elektrifikáciu trate z Devínskej Novej Vsi do Rakúska má víťaza

Cesta vlakom z Bratislavy do Viedne by mala trvať 40 minút.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v júni 2023 vyhlásili verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu a elektrifikáciu trate z Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu s Rakúskom pri mestečku Marchegg. Stavba je súčasťou modernizácie medzinárodnej železničnej trate z Bratislavy do Viedne. Vďaka tomu by jazda vlakom medzi oboma hlavnými mestami mala trvať 40 minút.

Víťazom súťaže sa stala rakúska spoločnosť PORR. Uchádzač ponúkol najnižšiu navrhovanú zmluvnú cenu (10 940 261,94 EUR bez DPH) a splnil všetky podmienky obstarávateľa uvedené oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (predložil požadované doklady a dokumenty a splnil podmienky účasti).

„Elektrifikácia trate z Devínskej Novej Vsi na hranicu s Rakúskom, vrátane modernizácie hraničného mosta, bude znamenať priame a najrýchlejšie vlakové spojenie pre tisícky obyvateľov Slovenska, ktorí cestujú do Viedne a ďalej do sveta. Je to súčasť koridoru z bratislavskej Hlavnej stanice, kde prichádzajú rýchliky z celého Slovenska,“ informovalo ministerstvo dopravy.

Dôvodom navrhovanej rekonštrukcie traťovej koľaje v úseku Devínska Nová Ves št. hr. – ŽST Devínska Nová Ves je zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, odstránenie súčasných prevádzkových obmedzení železničnej dopravy, ktoré vyplývajú z nevyhovujúceho stavu masívnej – klenbovej časti železničného mosta v km 37,910, ako aj zníženie nákladov na údržbu železničných mostov, železničného zvršku a spodku, či odstránenie blativých miest v koľaji a dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu v osobnej doprave.

Dielo zahŕňa elektrifikáciu jednokoľajnej železničnej trate v traťovom úseku nachádzajúcom sa medzi Bratislavou a Viedňou vrátane predelektrifikačných úprav a komplexnej rekonštrukcie trate a rekonštrukcie mostov nachádzajúcich sa v žkm 37,910 až v žkm 39,105 úseku jednokoľajnej trate Devínska Nová Ves – št. hranica.

Dielo pozostáva z dvoch stavieb:

  • Stavba A „ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate
  • Stavba B „Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) – Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves“

„Koľajová doprava je jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy a zároveň aj najudržateľnejším pre životné prostredie. Preto je väčšina strategických dopravných projektov v kraji orientovaná na rozvoj koľajovej dopravy – železničnej aj električkovej,“ uviedol Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Marcheggský viadukt:

Cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú osobnú a nákladnú dopravu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, zvýšiť prevádzkovú rýchlosť trate, skrátiť cestovný čas, dosiahnuť lepšie parametre železničnej trate, zvýšiť frekvenciu spojenia na základe zvýšenej kapacity trate, zrušiť obmedzenia pre dopravu na železničnom moste a znížiť tvorbu emisií CO2 a hluku zavedením elektrickej trate.

V projekte ide najmä o komplexnú rekonštrukciu mosta – jeho masívnej klenbovej časti, nosných konštrukcií (klenieb) a sanácia spodnej stavby. Pôvodný architektonický vzhľad mosta, teda tehlové klenby, kamenné čelá a piliere ako aj opory mosta, ostanú zachované. Stavba musí zahŕňať splnenie požiadaviek na vykonanie elektrifikácie trate a tiež podľa možnosti zohľadniť požiadavky Rakúskych železníc (ÖBB), ktoré vyplývajú z modernizácie a zdvojkoľajnenia trate na rakúskom území s výhľadovou rýchlosťou 200 km/h a na oceľovej časti mosta 140 km/h.

Železničná trať medzi Devínskou Novou Vsou a štátnou hranicou s Rakúskom: