sutaz-packaging-star-2024-pomaha-zvysit-povedomie-o obaloch-a zlepsit-spolupracu-medzi-skolami

Súťaž Packaging Star 2024 pomáha zvýšiť povedomie o obaloch a zlepšiť spoluprácu medzi školami

V dňoch 14. – 16. marca 2024 sa za podpory BSK na SOŠ polygrafickej konala medzinárodná súťaž v navrhovaní obalov Packaging Star 2024. Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl zo Slovenska a Česka.

Súťaž pozostávala z troch častí. V prvý deň sa žiaci zúčastnili exkurzie v tlačiarni špecializujúcej sa na tlač etikiet – Purgina, ktorá bola zároveň i sponzorom súťaže. Žiaci mohli na exkurzii vidieť rôzne tlačové a zušľachťujúce techniky, ktoré vedia využiť vo svojej budúcej profesii návrhára obalu. Druhý deň bol súťažný, dvojice žiakov zúčastnených škôl mali podľa zadania navrhnúť obal na mydlo a tiež etiketu na fľaštičku. Práce boli ohodnotené odborníkmi polygrafického priemyslu – Ing. P. Blublom prezident Zväzu polygrafie na Slovensku, Ing. M. Švecovou z Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy Štetí, Ing. R. Kilarským z firmy Purgina a Ing. A. Puškárom z firmy M&P.

Počas toho ako žiaci pracovali na súťažnom zadaní, pedagógovia navštívili tlačiareň KO & KA. Večer sa súťažiaci zúčastnili obhliadky mesta, počas ktorej si žiaci mohli pozrieť rôzne pamiatky ako je Bratislavský hrad a historické centrum Bratislavy.

Posledný deň porota oznámila víťaza súťaže. Víťazný návrh pochádzal od žiakov z Vyšší odbornej školy grafickej a Střední průmyslovej školy grafickej v Prahe. Návrh zaujal porotu svojou originalitou, minimalistickým prevedením a funkčnosťou obalu.

Súťaž bola skvelou príležitosťou pre žiakov, aby si precvičili svoje vedomosti a zručnosti v navrhovaní obalov. Zároveň už druhým rokom pomáha zvýšiť povedomie o obaloch a zlepšiť spoluprácu medzi školami, ktoré si tak môžu vymieňať svoje skúsenosti v tejto oblasti.

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí
Střední škola grafická, Brno
Střední škola polygrafická, Olomouc
Súkromná SOŠ ELBA, Prešov
SOŠ polygrafická, Bratislava