systemova-praca-sa-vyplaca.-petrzalka-prijme-vsetky-deti-do-materskych-skol-aj-v-tomto-roku

Systémová práca sa vypláca. Petržalka prijme všetky deti do materských škôl aj v tomto roku

Samospráva môže opätovne vyhovieť všetkým oprávneným žiadostiam rodičov o zápis ich detí do verejných materských škôl, ktoré zriaďuje.

Nadviaže tak na podobný počin z rokov 2023 a 2022, kedy po vyše desaťročí dokázala do materských škôl prijať všetky deti.

Vyše 1300 unikátnych žiadostí

Petržalka celkovo obdržala vyše 2100 žiadostí o prijatie do materských škôl, pričom tých unikátnych, symbolizujúcich počet detí, ktoré treba prijať, bolo 1317.

Najväčšiu časť zo zapísaných detí tvorili tie s rokom narodenia 2021, pričom do 31. augusta sa narodilo až 589 z nich. Detí narodených medzi 1. septembrom a 31. decembrom rovnakého roka bolo 274.

„Všetky deti, ktoré do 31. 8. 2024 dovŕšia tri roky a majú trvalý pobyt v Petržalke by mali byť prijaté. Rovnako by mala byť prijatá väčšina petržalských detí, ktoré budú mať tri roky
v septembri a októbri 2024,“ teší sa starosta Ján Hrčka.

Zúfať nemusia ani rodičia detí narodených v novembri a decembri 2021. „Ak sa, rovnako ako každý rok, zopakuje situácia, že približne 100 detí nenastúpi, v septembri by mohli byť prijaté takmer všetky petržalské deti, ktoré do 31. 12. 2024 dovŕšia tri roky,“ dodáva Hrčka.

Potrebný je kompromis

Platí však zároveň, že miesto v ľubovoľnej škôlke nie je garantované a vo viacerých materských školách je evidovaný niekoľkonásobný záujem v porovnaní s ich reálnou kapacitou. Niektorí rodičia tak budú musieť urobiť kompromis.

Samospráva eviduje najväčší záujem o miesta v materských školách Pifflova, Lachova, Bohrova, Iľjušinova či Šustekova, už tradične ale aj v časti Slnečnice v Materskej škole Fialová.

Výsledok systematickej práce

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka prebiehalo po dohode riaditeliek jednotlivých materských škôl so zriaďovateľom v termíne od 2. do 7. mája.

„Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegyniam z oddelenia školstva, riaditeľkám našich materských škôl a v neposlednom rade vedeniu mestskej časti. Ukazuje sa, že systematická práca, napríklad pri rozširovaní kapacít materských škôl, prináša ovocie. Zabúdať nemôžeme ani na samotných rodičov, ktorí si na systém zasielania žiadostí zvykli a ukazuje sa ako efektívny,“ uzatvára zástupkyňa prednostu pre školstvo a vzdelávanie Andrea Garanová.

Konečné rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do tej-ktorej verejnej materskej školy v Petržalke zašle mestská časť v súlade so školským zákonom do 30. júna.