takmer-dvoj-kilometrovy-usek-cesty-plavecky-mikulas-a-hranica-kraja-je-uz-zrekonstruovany

Takmer dvoj kilometrový úsek cesty Plavecký Mikuláš a hranica kraja je už zrekonštruovaný

Od začiatku apríla sa realizovali revitalizačné práce na ceste II/501 Plavecký Mikuláš – hranica Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Po dvoch mesiacoch je rekonštrukcia ukončená a vodiči môžu týmto úsek prechádzať bez obmedzení. Práce realizoval správca župných komunikácií Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)v spolupráci so spoločnosťou Eurovia SK, a. s.

„Cieľom revitalizácie úseku bolo zlepšenie jeho stavebno-technického stavu. Cesta má aktuálne vylepšené parametre. Zvýšili sme únosnosť podložia na vnútorných oblúkoch a vymenili sme asfaltové vrstvy vozovky. Celkové náklady dosiahli takmer 500 000 eur. Za celý čas, čo sme rozbehli komplexné rekonštrukcie v každom okrese kraja vo vlastnej réžii, a to od roku 2021, sme už opravili viac ako štvrtinu všetkých našich župných ciest. Naším cieľom je opraviť všetky komunikácie II. a III. triedy,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. 

Revitalizácia krytu vozovky prebiehala odfrézovaním nevyhovujúcich asfaltobetónových vrstiev vozovky, lokálnym spevnením krajníc v dvoch vrstvách a uzavretím vrchného matraca cementom stmelenou vrstvou v hrúbke 100 mm. Ďalej nasledovalo prekrytie pozdĺžneho styku pôvodnej konštrukcie vozovky a zrealizovaného spevnenia vnútorných oblúkov geomrežou s presahom minimálne 500 mm na každú stranu a pokládkou nových asfaltových vrstiev v celkovej hrúbke 160 mm.

Súčasťou prác na opravenom úseku cestnej komunikácie bola aj obnova vodorovného dopravného značenia dvojzložkovým studeným plastom s balotinou.

„Napriek nepriaznivému daždivému počasiu prebehli práce na revitalizácii cesty medzi Plaveckým Mikulášom a Plaveckým Petrom bez zdržaní a dielo sme odovzdali včas. Úsek tejto cesty bol z hľadiska bezpečnosti v kritickom stave. Prepadnuté krajnice a zdeformovaný okraj vozovky komplikoval vodičom plynulý priebeh jazdy. Pri spevnení nevhodného podložia vozovky sme v niektorých úsekoch využili na zvýšenie únosnosti tzv. drôtokamenné matrace a následne sme položili na celý úsek nový asfaltový povrch. Sme radi, že vďaka rekonštrukcii sa na tomto úseku výrazne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a cesta bude na dlhé roky slúžiť jej užívateľom,” povedal stavbyvedúci Stanislav Turlík zo závodu Bratislava EUROVIA SK, ktorý dielo realizoval.