takto-vyzerali-prakticke-maturitne-skusky-na-sos-gastronomie-a hotelovych-sluzieb

Takto vyzerali praktické maturitné skúšky na SOŠ gastronómie a hotelových služieb

Skúšku dospelosti a najmä remeselnej zručnosti majú mnohí študenti Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave už za sebou. Absolvovali totiž praktickú časť maturitných skúšok.

SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Prebieha veľkou rekonštrukciou a modernizáciou vďaka BSK a investíciám z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Cieľom rekonštrukcie je vytvoriť priestory na prax pre žiakov podobné podnikateľskému sektoru.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: TU