tip-na-vylet:-tajomny-kamenolom-v-borinke

Tip na výlet: Tajomný kameňolom v Borinke

Fascinujúce miesto, ktoré ponúka unikátne prírodné scenérie a možnosti pre turistiku i horolezectvo. Nachádza sa na okraji obce Borinka, v bývalej osade Medené Hámre.

Kameňolom je súčasťou historického a prírodného bohatstva oblasti Malých Karpát. Jeho história je úzko prepojená s horskou osadou Medené Hámre, ktorá bola založená v 18. storočí mediarskym majstrom Johannom Mayerom. Táto osada bola strediskom spracovania medi, kde sa vyrábali medené polotovary a hotové výrobky, ako napríklad riad z medi. Tento priemysel prosperoval takmer sto rokov.

Kameňolom a okolitá oblasť sú svedkami niekdajšieho priemyselného ruchu, ktorý dnes pripomínajú len opustené stavby a legendy o strážcovi miesta.

Táto lokalita je obľúbená aj pre ľadopády, ktoré sa tu tvoria v zime. Okrem toho ponúka krásne výhľady z vrcholu kameňolomu, ktoré sa dajú dosiahnuť po turistických a neoznačených trasách od Dračieho hrádku alebo z Košarísk.

Aj keď je kameňolom veľmi ľahko prístupný, treba byť opatrný, najmä ak sa rozhodnete vydať na jeho vrchol, kvôli riziku padajúcich kameňov. Lokalita je vhodná i pre rodiny s deťmi, ale je potrebné vyhnúť sa okraju stien kameňolomu.

Celková atmosféra Medených Hámrov a kameňolomu je tak jedinečná, že priťahuje návštevníkov nielen svojou prírodnou krásou, ale aj zaujímavou históriou a tajomnou atmosférou opustenosti i časom zapadnutých príbehov.

Kameňolom je ľahko dostupný autom, s možnosťou parkovania priamo pri kameňolome alebo v jeho blízkosti.

Na industriálnej mape Slovenska predstavovala oblasť Bratislavy a jej okolia významné miesto. Okrem samotného mesta sa výrobné závody nachádzali aj v jeho okolí. Na svoju činnosť využívali prírodné zdroje, ktoré poskytovali neďaleké hory Malých Karpát. Významnou priemyselnou zónou sa stala napr. Mlynská dolina, kde vznikla sústava mlynov využívajúcich na svoju prevádzku energiu dolinou pretekajúceho potoka Vydrica. Nemenej významnou lokalitou bolo západnejšie ležiace údolie zvané Prepadlé (Maygraben), ktorým pretekal Stupavský potok.

Už v 18. storočí tu Johann Mayer, senátor a mediarsky majster, založil s povolením Pálffyovcov výrobné prevádzky. Prvé hámre, ktoré tu vznikli, sa zameriavali na výrobu a spracovanie medi, pričom surovinu dovážali aj z Tirolska a okolia Viedne. Rodina Mayerovcov hrala v čele prevádzky kľúčovú úlohu, až do roku 1819, kedy o Ignácovi Mayerovi, poslednom z rodiny v tejto funkcii, počujeme naposledy.

Rozvoj a prosperita medených hámrov v Borinke dosiahli vrchol za Theodora Weisza, ktorý prevzal podnik v roku 1858. Výrobky z Borinky sa stali známe aj mimo monarchie. Ladislav Weisz, Theodorov syn, viedol podnik až do jeho zániku v roku 1930.

Zaujímavosťou Medených Hámrov je baroková Kaplnka svätého Michala archanjela z roku 1743, založená Johannom Mayerom. Po zániku hámrov chátrala, no v rokoch 1990 – 2003 bola dôkladne zrekonštruovaná.

Dnes sú Medené Hámre obľúbeným cieľom výletov, prístupnými asfaltovou cestou a turistickými chodníkmi. Okrem príležitosti k oddychu pri vodnej nádrži tu stojí aj socha svätého Jána Nepomuckého a dominuje Kaplnka svätého Michala, ktorá predstavuje tereziánsky typ sakrálnej stavby s unikátnymi architektonickými prvkami.