tradicia-v-srdci,-hlina-na-rukach

Tradícia v srdci, hlina na rukách

Tam kde sa spojí láska
k tradíciám, šikovné ruky a slovenská červená hlina z nášho
okolia vznikajú krásne keramické výrobky, vitajte v dielni Majoliky R.

Do „zákulisia“ sme sa dostali
v rámci spolupráce na digitalizácií tradičných kultúrnych predmetov pre
projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ Heritage SK-AT, ktorý je
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Začiatky podnikania firmy Majolika R sa
spájajú s rokom 1990, ale samotný štart lásky ku keramike siaha až do detskej
izby majiteľky firmy, Renáty Hermysovej.
Od múrov detskej izby pokračovala postupne k svojmu krásnemu remeslu
keramikárky, cez strednú umeleckú školu v Pezinku, zamestnaním sa v keramikárskom
výrobnom družstve v Modre, povýšení v mladom veku na majsterku tímu
pri hrnčiarskom kruhu, získaní životných skúseností v zahraničí
a založení si vlastnej živnosti, až dozrel čas a rozhodla sa venovať svojej
vášni „majolike“ naplno a vytvorila vlastnú firmu Majoliku R. Prvého
zamestnanca prijala už krátko po štarte. Ako hovorí Renáta „ Práca s keramikou
je technologicky veľmi náročná a preto si vyžaduje celého človeka. Zahŕňa
spracovanie hliny, výrobu, sušenie, pálenie, maľovanie a následný export
zákazníkovi.“ Ide o taký kolos činností, na ktorom je nutné aby sa podieľalo
viacero ľudí.  Zamestnancov si vraj nikdy
nevyberala. Príležitosť dala každému, kto mal záujem pracovať. Jej slová
nezostali v úzadí o čom svedčí aj jej chránená dielňa, kde
v súčasnosti pracuje päť zamestnancov ZŤP. 
Štatút chránenej dielne im bol priznaný v roku 2011.

Vyrábajú viac ako 200 druhov výrobkov.
Výroba je hlavne zameraná na tradičné dekóry a tvary, čím zachovávajú kultúrne
dedičstvo tohto regiónu a samotné remeslo. Vyrábajú slovenskú ľudovú
majoliku farebnú, modrú, zelenú a habánsku. Okrem tradičných výrobkov vyrábajú
aj modernú keramiku, rôzne reklamné predmety podľa požiadavky zákazníka
doplnené logami a názvami firiem, výrobky s venovaním a iné predmety.
Výrobky sú 100% handmade (ručná výroba), preto je každý kus absolútnym
unikátom. Všetky produkty prechádzajú rukami ich remeselníkov, ktorí im dávajú
jedinečnú podobu. Preto v spôsobe prevedenia tvaru a najmä ornamentu, môžu
existovať odchýlky a variácie. Do každého výrobku vkladajú okrem dlhoročných
skúseností aj ľudskosť, lásku a múdrosť našich predkov.

Jednou z jej najväčších zákaziek bola
výroba keramiky na Olympijské hry v Japonsku, ktorá musela najskôr prejsť
kritickým okom kontrolórov. Samozrejme, že výrobky boli dokonalé a tak do
Japonska poputovali 2 kamióny plné keramiky, ktoré reprezentujú našu jedinečnú tradičnú
slovenskú keramiku.

Počas
svojej výroby získali Certifikát o nezávadnosti výrobkov a Osvedčenie o zápise
ochrannej známky “Slovenská ľudová majolika R„ vydané Úradom priemyselného
vlastníctva SR.  Úzko spolupracujú
napríklad aj s ÚĽUVom na obnove historických dekórov a tvarov. Každoročne
sa zúčastňujú na Dňoch majstrov ÚĽUV.Vďaka láske ku keramike v roku 2015 Renáta
Hermysová vyhrala v súťaži o najlepšiu podnikateľku Slovenska v kategórii
Úspešná živnostníčka. V roku 2017 získali „Medailu za zásluhy o rozvoj mesta“
od primátora mesta Pezinok. V neposlednom rade ich teší aj zahrnutie
podnikateľského príbehu Renáty Hermysovej do knihy „49 hrdiniek slovenského
biznisu“, kde sú zachytené momenty vývoja Majoliky R od počiatku.

Práci
s keramikou je oddaná už 30 rokov, a my jej minimálne ďalších 30 úspešných
rokov s týmto krásnym remeslom želáme.