tretina-obci-bratislavskeho-kraja-zaznamenala-na-svojom-uzemi-zaplavy

Tretina obcí Bratislavského kraja zaznamenala na svojom území záplavy

Tretina obcí Bratislavského kraja zaznamenala za posledných päť rokov na svojom území záplavy. Financie na zmiernenie dosahov vynaložilo 80 percent obcí, ktoré sa cítia záplavami ohrozené. Vyplýva to z prieskumu „Adaptácia na dopady zmeny klímy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK)“.

Dve tretiny obcí v Bratislavskom kraji za päť rokov nezaznamenali prejavy záplav. „Nízky počet obcí BSK pociťujúcich ohrozenie záplavami vysvetľuje fakt, že mnohé nie sú v priamom ohrození riečnych záplav a doterajšie prejavy povrchových záplav nepovažujú za riziko,“ skonštatoval kraj.

Na opatrenia na zmiernenie záplav minulo deväť obcí do 10.000 eur. Ďalších šesť obcí vynaložilo od 10.000 do 50.000 eur a viac ako 50.000 eur dala na opatrenia jedna obec. Štyri obce podľa prieskumu zaznamenali záplavy a nevynaložili náklady.

Najčastejšie záplavy zničili a zaplavili súkromný a verejný majetok. Išlo napríklad o dopravnú infraštruktúru, kanalizáciu, pivnice, priemyselné areály a parky.

Obce najčastejšie podľa prieskumu zmierňovali prejavy záplav inštalovaním vodozádržných opatrení a staraním sa o ne, nakupovali techniku, predĺžili hrádzu, obnovili dobrovoľný hasičský zbor. Samosprávy spravili aj preventívne technické zabezpečenie, ako napríklad spádovanie chodníkov, prerušovanie obrubníkov či pilotné modelové riešenie zrážkových vôd.

Výsledky prieskumu sú uverejnené v Adaptačnom pláne BSK na zmenu klímy. Zber dát prebiehal formou elektronického dotazníka od 7. do 14. novembra minulého roka. Oslovených bolo 73 obcí Bratislavského kraja, na prieskume sa zúčastnilo 61 z nich.

Zdroj: TASR