urgentny-prijem-v-malackej-nemocnici-je-ohrozeny

Urgentný príjem v malackej nemocnici je ohrozený

Nemocnica v Malackách by od júna nemala poskytovať ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. Odôvodňuje to nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov.“Kritický nedostatok odborne kvalifikovaných lekárov a sestier výrazne obmedzuje našu schopnosť zodpovedne prevádzkovať urgentný príjem prvého typu v malackej nemocnici, na čo sme viackrát upozorňovali,“ skonštatoval riaditeľ nemocnice Miroslav Kočan. Nemocnica nie je podľa vlastných slov schopná garantovať dostatočnú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby a zároveň pre hospitalizovaných pacientov.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na to dlhodobo a opakovane upozorňuje: „Slovenské zdravotníctvo kolabuje, táto situáciu to len dokazuje. Župa nemá zdravotnícky personál, ktorý by sme im mohli zapožičať. Sprostredkúvame kontakty na lekárov z iných zariadení, či by neboli ochotní vypomôcť. S nemocnicou rokujeme o posilnení večerných a sviatočných služieb ambulantnej pohotovostnej služby. Dúfam, že sa podarí zachovať dostupnosť neodkladnej starostlivosti v regióne, a to až do otvorenia Nemocnice Bory,“ vysvetľuje Tomáš Szalay, lekár BSK.

Primátor Malaciek Juraj Říha v tejto súvislosti podotkol, že prehlbujúca sa kríza v zdravotníctve má už priame dôsledky na obyvateľov. Poukázal pritom na to, že v Malackách bude fungovať ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, no iba v pracovných dňoch v čase od 16.00 do 20.00 h a počas víkendov a sviatkov od 7.00 do 22.00 h.

Bratislavský samosprávny kraj podniká konkrétne kroky k tomu, aby dopad na pacientov bol minimálny. Ambulantná pohotovostná služba zostáva zachovaná. Záchranná zdravotná služba bude presmerovaná. „Pôvodne sme predpokladali, že situácia sa zlepší otvorením urgentu v novej Nemocnici Bory, avšak upozorňujeme, že táto nemocnica ešte stále nemá zmluvu so štátnou VšZP, čo situáciu komplikuje najmä v neprospech pacientov,“ uviedol lekár kraja Tomáš Szalay.

„Opakovane sme zúčastnené strany žiadali o koordináciu poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti v regióne,“ skonštatoval primátor Malaciek Juraj Říha. Vyzval rezort zdravotníctva a zdravotné poisťovne, aby bezodkladne zabezpečili dostupnú urgentnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Záhoria.