uz-len-posledne-dni-maju-studenti-na-to,-aby-podali-ziadost-o-stipendium-v-hodnote-9000-eur

Už len posledné dni majú študenti na to, aby podali žiadosť o štipendium v hodnote 9000 eur

Maturantom ostávajú posledné dni na podanie žiadosti o štipendium s názvom Študujem doma, Slovensko ma odmení. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez plán obnovy opätovne podporuje a motivuje študentov zostať študovať na Slovensku. Úspešní maturanti môžu získať štipendium vo výške 9000 eur, ak sa rozhodnú ostať študovať na Slovensku, informuje o tom rezort školstva.

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách. Štipendium v celkovej výške 9000 eur môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

V rámci druhého ročníka sa môžu domáci študenti registrovať v dvoch kategóriách. Prvou sú najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest), druhou nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (550 miest). „Študenti si môžu podať žiadosť o štipendium do 20. júla,“ uviedol rezort školstva.

„Pôvodne som chcel ísť študovať do Brna, mnohí moji spolužiaci odišli na vysoké školy do zahraničia. To, že som dostal štipendium, zmenilo moje rozhodnutie a ostal som študovať na Slovensku. Štipendium 9000 eur na tri roky je silná motivácia,“ povedal Kristián Hauswirth, úspešný štipendista z prvého ročníka, ktorý je študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Štipendiá 300 eur mesačne budú vyplácať študentom vysoké školy po uzavretí zmluvy s rezortom školstva. Štipendium bude vyplácané za mesiace september až jún.

Zdroj: TASR