v-bernolakove-planuju-postavit-681-bytov,-rodinne-domy,-lesopark-i-ambulancie

V Bernolákove plánujú postaviť 681 bytov, rodinné domy, lesopark i ambulancie

V Bernolákove v okrese Senec plánujú postaviť 681 bytov, rodinné domy, lesopark či ambulancie. Vzniknúť by tak malo bývanie pre asi 1500 ľudí. Predpokladané investičné náklady sú približne 70 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor, spoločnosť Zet Integra, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Projekt s názvom Pastelky by sa mal budovať v niekoľkých etapách na okraji obce. Pozemok je ohraničený Seneckou cestou, cestou III/1083 a objektmi ako čerpacia stanica či autoumyvárne.

„V prvej etape by sa realizovala technická a dopravná infraštruktúra a vybrané časti sadových úprav, viažuce sa na dopravnú infraštruktúru, ale i samotné objekty,“ ozrejmil investor v zámere.

V rámci bytových blokov sa uvažuje napríklad s parkmi, detskými ihriskami či športovými plochami. Súčasťou zámeru má byť aj vybudovanie lesoparku spolu s jazierkom. Niekoľko bytových blokov plánuje mať jedno podzemné podlažie a sedem nadzemných. Vybudovať sa má aj objekt občianskej vybavenosti.

„Zahŕňa kombináciu funkčných náplní vo forme administratívy, ambulancií a prenajímateľných priestorov,“ píše sa v dokumentácii. Projekt počíta s výstavbou 30 ambulancií. Plánovaných je aj 956 parkovacích miest, z toho 715 v podzemnej garáži. Predpokladaný termín začatia výstavby je v budúcom roku. Ukončenie odhaduje investor v roku 2029.

Zdroj: TASR