v-bratislavskych-lesoch-plati-pre-riziko-poziarov-zakaz-kladenia-ohnov

V bratislavských lesoch platí pre riziko požiarov zákaz kladenia ohňov

V Bratislave platí až do odvolania zákaz zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme. Informuje o tom Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Počas tohto obdobia sa zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace či tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch.

Mestské lesy v Bratislave upozorňujú, že zákaz zakladať oheň sa týka aj lesoparku a platí aj na miestach, ktoré sú označené na zakladanie ohňov. „Ak budete svedkom nezodpovedného správania, neváhajte a privolajte hliadku mestskej polície prostredníctvom linky 159. V prípade požiaru volajte ihneď linku 150,“ uviedla bratislavská mestská polícia.

Zdroj: TASR