v-hamuliakove-bude-docasne-presunuta-zastavka-centrum

V Hamuliakove bude dočasne presunutá zastávka Centrum

V súvislosti s rekonštrukciou zastávky HAMULIAKOVO CENTRUM, smer do Bratislavy, bude predbežne od utorka 8.8.2023 táto ZASTÁVKA PRESUNUTÁ. Presunutie na dočasnú zastávku platí od okamihu presunutia označníka s cestovnými poriadkami (preto pozrite, kde označník aktuálne stojí).

Dočasná zastávka bude cca. 60 m smerom ku Šamorínu (t.j. na Hlavnej ulici cca. 2 domy skôr pred pôvodnou zastávkou).

Rekonštrukcia zastávky bola finančne podporená Bratislavským samosprávnym krajom, odkiaľ obec Hamuliakovo získala maximálnu výšku dotácie.

Rekonštrukcia zahŕňa zvýšenie a opravu nástupiska (chodníka), výmenu odvodňovacích žľabov, nový prístrešok, revitalizáciu okolitej betónovej plochy na verejnú zeleň a okrasnú výsadbu v pôde ako aj vo vyvýšených záhonoch. Rekonštrukciu realizujú zamestnanci obce a  prebehne postupne s predpokladaným ukončením do konca októbra 2023.

Nakoľko rekonštrukcia zahŕňa aj nový prístrešok, je potrebné starý odstrániť a pripraviť nové podložie, t.j. na zastávke DOČASNE NEBUDE ŽIADEN PRÍSTREŠOK. Za dočasný diskomfort sa ospravedlňujeme.

Zdroj: Obechamuliakovo.sk