v-karlovej-vsi-pribudla-dalsia-kvalitna-bezecka-draha

V Karlovej Vsi pribudla ďalšia kvalitná bežecká dráha

Nová bežecká dráha je už treťou veľkou investíciou do športového areálu najväčšej školy v Karlovej Vsi – Spojenej školy Tilgnerova 14, ktorú navštevuje 1090 žiakov. V minulých rokoch tu Karlova Ves vybudovala dve multifunkčné ihriská, z nich jedno veľkorozmerné. Karlova Ves tak každoročne napĺňa svoj záväzok dobudovania športovísk nielen pre žiakov, ale aj pre širokú verejnosť.

„Investorom celého projektu bola mestská časť Karlova Ves, ktorá pripravila projekt a zabezpečila kompletnú  výstavbu. Okrem Karlovej Vsi, ktorá financovala najväčšiu časť nákladov realizácie, sa na financovaní atletickej dráhy podieľalo aj hlavné mesto. To, že sa to podarilo, považujeme za veľký úspech, lebo samosprávy v súčasnosti čelia vážnym finančným problémom,“ zdôraznil vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Nové športovisko pozostáva z atletickej bežeckej dráhy v dĺžke 150 metrov (v zostave sa nachádzajú štyri dráhy) a šprintérskej rovinky s dĺžkou 60 metrov, takisto so štyrmi dráhami. Je pokrytá umelým polyuretánovým priepustným povrchom s certifikátom Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). Nová bežecká dráha s moderným bezpečným tartanovým povrchom môže byť denne využívaná na ľahkoatletické disciplíny.