v-krasnanoch-vyrasta-moderne-depo.-takto-pokracuju-prace-(februar-2024)

V Krasňanoch vyrastá moderné depo. Takto pokračujú práce (február 2024)

Krasňanské depo v Rači prechádza rozsiahlou modernizáciou, ktorá prinesie nielen lepšie technické zázemie či komfort pre zamestnancov, ale pripraví Bratislavu aj na príchod nových kapacitnejších električiek. Z Krasnian sa tak stane vozovňa, ktorá spĺňa prísne kritériá moderných technológií, zvýšenej bezpečnosti či ekologickej udržateľnosti.

Depo Krasňany bolo pre potreby dopravného podniku postavené ešte na začiatku 70. rokov. Donedávna v ňom boli deponované najmä staršie električky, pričom zázemie depo poskytovalo aj pre 18 elektrobusov, ktoré Dopravný podnik Bratislava prevádzkuje. Za viac ako 50 rokov jeho prevádzky areál neprešiel väčšou modernizáciou, čo neumožňovalo kompletnú údržbu nízkopodlažných električiek.

  • Kompletné opravy budov a ich energetické zefektívnenie. Energetická náročnosť budov sa zníži nielen novým opláštením, ale aj technológiami, ktoré už nevyžadujú také odbery elektrickej energie, ako tie pôvodné, čo sa časom odrazí aj na výraznej úspore financií z rozpočtu.
  • Výmena technológií údržby.
  • Nová umývacia linka elektrobusov a električiek.
  • Úprav sa dočká aj samotný areál depa, ktorý bude tvoriť jeden kompaktný celok.
  • Okrem rekonštrukcií existujúcich hál bude modernizovaná taktiež významná časť inžinierskych sietí, pribudnú nové komunikácie a spevnené plochy, ale aj koľajnice či trakčné a trolejové vedenia vrátane doplnenia automatizovaného stavania vlakovej cesty.
  • Objekty, ktoré nie sú v súčasnosti využívané alebo sú v rozpore s naprojektovaným riešením, boli zbúrané.
  • Budovy hál získajú okrem nového opláštenia aj ekologické zelené strechy, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu a prostredníctvom vsakovacích blokov zavlažovať pôdu.
  • Príde tiež k predĺženiu jednotlivých údržbových a odstavných hál, ktorých kapacita je dlhodobo nedostatočná pre počet električiek deponovaných v areáli. V budúcnosti budú môcť slúžiť aj pre dlhšie a kapacitnejšie vozidlá.

Práce sa začali 6. 11. 2023 a budú trvať 12 mesiacov. Modernizáciu zastrešuje Dopravný podnik Bratislava (DPB).