v-naruci-jazyka.-pripominame-si-medzinarodny-den-materinskeho-jazyka

V náručí jazyka. Pripomíname si Medzinárodný deň materinského jazyka

V náručí jazyka snívame, spievame, tvoríme a myslíme. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, si celý svet pripomína význam a hodnotu materinského jazyka.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti starostlivosti o štátny jazyk pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka usporadúva v poradí už II. ročník odbornej konferencie pod názvom V náručí jazyka.  

Podujatie sa uskutoční v utorok 27. februára 2024 v priestoroch Prednáškovej sály Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej ulici č. 11 a je adresované pedagogickým pracovníkom v oblasti slovenského jazyka a literatúry, jazykovedy a translatológie, učiteľom slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, metodikom – učiteľom profesijného rozvoja a vysokoškolským študentom.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky považuje 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka za vhodnú príležitosť na zvyšovanie celospoločenského povedomia o materinskom jazyku ako základnom prvku nehmotného kultúrneho dedičstva a ako príležitosť na ochranu a rozvoj kvalitatívnej úrovne slovenského jazyka.