v novej-dedinke-sme-slavnostne-otvorili-nadstavbu-zakladnej-skoly

V Novej Dedinke sme slávnostne otvorili nadstavbu základnej školy

Aj obec Nová Dedinka v okrese Senec patrila k tým, ktoré trápil nedostatok kapacít v materských a na základných školách. Vďaka iniciatíve Bratislavského samosprávneho kraja a podpore z eurofondov sa to podarilo zmeniť. V obci tak pribudli nové miesta nielen v materskej škole, ale aj na základnej. Tam aktuálne otvorili jej nadstavbu.

„Podľa analýz v kraji ešte donedávna chýbalo 360 kmeňových tried v základných školách a asi 2500 v materských školách. Je to spôsobené najmä tým, že do obcí a miest v BSK ročne pribudne až 8000 obyvateľov a najväčší prírastok má práve okres Senec. Tým sa zvyšuje tlak na infraštruktúru a služby, čo je najviac cítiť v chýbajúcich kapacitách materských a základných škôl. Som rád, že sa nám v Bruseli podarilo vyjednať  63 miliónov €, z ktorých bolo podporených 26 projektov. Vzniklo tak 214 nových kmeňových tried, čím sa zasanovala viac ako polovica z chýbajúcich,“ priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. 

Nadstavbou budovy základnej školy v Novej Dedinke vzniklo šesť nových kmeňových tried s celkovým počtom 144 miest v hodnote tri milióny eur. Škola tak aktuálne disponuje 22 triedami a 448 miestami. Súčasťou projektu bola aj bezbariérovosť, vybudovanie výťahu, ale aj zateplenie a výmena okien v rámci zníženia energetickej náročnosti celej budovy, ďalej nové rozvody, technológia kúrenia, vzduchotechnika, elektroinštalácie, ako aj kotolňa.  

„Za sebou máme náročných 12 mesiacov prác, ktorých výsledkom je táto moderná, energeticky úsporná Smart základná škola. Projekt síce nerátal s tak rozsiahlou rekonštrukciou pôvodných podlaží budovy, ale ako sa stavba modernizovala, rozhodli sme sa kompletne obnoviť aj tie. Nechceli sme, aby tretie poschodie bolo excelentné a spodné poschodia len poplátané. Išlo najmä o sadrokartónové práce, omietky a podlahy, výmenu dverí a zárubní. Do obnovenej prevádzky v budove sme odrátavali každý jeden deň. Som rada, že sme to v zdraví ustáli v náhradných priestoroch a deti sa môžu vrátiť do hlavnej budovy školy,“ povedala starostka obce Nová Dedinka Zuzana Árvová.

BSK v rámci kompetencie regionálneho rozvoja rieši potreby územia a to aktivitami na národnej úrovni a na úrovni EÚ. V tomto projekte vystupuje z poverenia MIRRI SR ako sprostredkovateľský orgán, teda poskytovateľ príspevku, ktorý zabezpečuje zazmluvnenie projektu, kontrolu procesu verejného obstarávania, finančnú implementáciu cez žiadosti o platbu, ako aj následné monitorovanie.