v-raci-pribudne-novy-park

V Rači pribudne nový park

Otvorenie je naplánované na Deň Zeme, 22. apríla 2024.

Dlhodobo nevyužívaná plocha na Strelkovej ulici v Rači sa zmenila na nový park. Projekt je už dokončený, čakáme už len na zazelenanie trávnikov. Plocha má výmeru 2650 m2 a obsahuje tieto prvky:

 • Lavičky
 • Parkové osvetlenie
 • Pitná fontánka
 • Verejné toalety
 • Malý prírodný amfiteáter pre malé predstavenia
 • Zostava pre menšie deti
 • Zostava pre staršie deti
 • Fitness zostava
 • Extenzívna zelená strecha
 • Oporný múr s výsadbou
 • Kvitnúce kríky
 • Obytná lúka
 • Suchomilná výsadba
 • Nekosená časť lúky
 • Jedlé záhony
 • Dažďová záhrada s výsadbou
 • Drenážny vsakovací betón

„Projekt bol realizovaný zo zdrojom mestskej časti a tiež z finančných zdrojov EÚ (IROP). Realizovali ho firmy Kami profit, GreenDream a Veríme v zábavu na základe projektu Ing. arch. Lucii Marušicovej v spolupráci s Ing. arch. Petrom Žalmanom, CSc.,“ upresnil Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava-Rača.