v-ruzinove-na-haburskej-ulici-chcu-zrekonstruovat-detskeho-ihrisko

V Ružinove na Haburskej ulici chcú zrekonštruovať detského ihrisko

V bratislavskom Ružinove na Haburskej ulici sa má zrekonštruovať detského ihrisko. Mestská časť vyhlásila na opravu tender za vyše 260.000 eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Súčasný stav ihriska si vyžaduje komplexnú modernizáciu herných prvkov, ale aj novú koncepciu riešenia, ktorá reflektuje súčasné trendy a prispôsobuje sa súčasným požiadavkám,“ uviedla mestská časť v oznámení.

Hlavným bodom prípravných prác opravy ihriska bude kompletná rekonštrukcia spevnených plôch. Lehota na predkladanie ponúk do súťaže je do 29. júna.

Zdroj: TASR