v-ruzinove-pri-drienovej-chce-mestska-cast-vybudovat-parkovaci-dom

V Ružinove pri Drieňovej chce mestská časť vybudovať parkovací dom

V bratislavskom Ružinove má vzniknúť parkovací dom pre 118 áut. Na vonkajšom parkovisku plánujú vybudovať parkovanie pre 73 áut a dva motocykle. Predpokladané investičné náklady sú približne dva milióny eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý mestská časť Ružinov predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Parkovací dom by sa mal stavať pri Drieňovej ulici a pred riešeným územím sa nachádza autobusová zastávka Solivarská. Plánuje sa ako trojpodlažný, z čoho jedno podlažie je v suteréne a dve podlažia sú nadzemné. „Objekt je vhodne zakomponovaný do okolitej zástavby. Dopravné napojenie na pozemok navrhujeme z ulice Zálužická,“ uviedol navrhovateľ v dokumentácii.

V rámci stavby objektu má dôjsť na pozemku k výrubu stromov, ktoré sú v kolízii s objektom. Všetky ostatné stromy na pozemku ostávajú zachovalé,“ doplnila samospráva. Termín začatia výstavby je v predloženej dokumentácii predpokladaný na prelome tohto a budúceho roka. Ukončenie sa odhaduje v roku 2025.

Zdroj: TASR