v-senci-bude-od-septembra-prebiehat-vyznamna-rekonstrukcia-cesty

V Senci bude od septembra prebiehať významná rekonštrukcia cesty

Od augusta prebieha oprava cesty I/62 a od 4. septembra by mali začať opravy na ceste I/61. S nimi budú súvisieť aj potrebné zmeny v organizácii dopravy. Tieto dočasné zmeny sú znázornené na priloženom obrázku.

Uvažovaný harmonogram:

1. úsek – Slovnaft – Tesco – 4.9.-12.9.2023

2. úsek – kostol – Billa – 25.9.-8.10.2023

3. úsek – okružná križovatka pri Bille – nočne – 15.9.-17.9., náhradný termín 22.9.-24.9.

4. úsek – Billa – Tesco – úplná uzávierka – 12.9.-25.9.2023

5. úsek – Lidl – kostol – úplná uzávierka – 9.10.-27.10.2023

Vydržte krátky diskomfort počas realizácie prác. Odmenou budú zrekonštruované dva hlavné ťahy cez mesto Senec.

Zdroj: Senec.sk