v-starom-meste-sa-konala-lyrica-nova,-bola-venovana-mladym-basnikom-a-ich-tvorbe

V Starom meste sa konala Lyrica Nova, bola venovaná mladým básnikom a ich tvorbe

Dňa 31. augusta 2023 sa v bratislavskom Starom Meste na Tolstého ulici č. 9 konala akcia Vydavateľstva Pars Artem venovaná mladým básnikom a ich tvorbe s názvom – Lyrica Nova. V príjemnom prostredí Čitárne pod Lipou, ktorá je dnes súčasťou priestorov Pars Artem, sa konala už v poradí štvrtá akcia zo série Literárnych salonóv.

Popri autorskom čítaní poézie (Radoslava Hubeková, Adela Danková, Michal Šimon Hradský) si návštevníci tohto podujatia mohli vypočuť hudobný program mladých absolventov Konzervatória v Bratislave, ako aj pozrieť výstavu obrazov bieloruskej výtvarníčky Horkej Riabiny a slovenského výtvarníka Juraja Hradského. Tvorba a realizácia programu patrila samotným autorom, ktorí boli zároveň ocenení v 6. ročníku literárnej súťaže Pars Poetry o cenu Maroša M. Bančeja v Banskej Štiavnici. Radoslava Hubeková v nej získala 1. miesto v kategórií poézia a titul Laureát súťaže. Michal Š. Hradský získal druhé miesto v kategórií poézia. Na podujatí zaznel aj prednes poviedky mladej autorky Ley Krajčí, ktorá získala prvé miesto v kategórií próza.

Podnetnou súčasťou programu bol aj priestor pre hostí, ktorí sa mohli občerstviť v interiéri Čitárne a stráviť tak zvyšok letného večera v príjemnej a priateľskej atmosfére. Predsavzatím tohto podujatia bolo zamerať pozornosť na novú tvorbu mladých autorov, ako aj poskytnúť priestor pre ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké nadšenie a lásku k poézií a umeniu. Za priestor pre mladých autorov a myšlienku literárnych salónov, ako aj akcie Lyrica Nova vďačí literárna verejnosť spisovateľke a poetke Zuzane Kuglerovej, ktorá je zároveň riaditeľkou Vydavateľstva Pars Artem.

Vďaka iniciatíve združenia Pars Artem priestory Čitárne pod Lipou poskytujú možnosť literárnych prezentácií, posedení, vystúpení, či výstav. Na mnohé z nich sa budeme môcť tešiť aj naďalej vďaka pomoci a podpore Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý finančne podporil aj podujatie Lyrica Nova.