v-sutazi-stredoskolska-odborna-cinnost-2024-mali-ziaci-moznost-prostrednictvom-svojich-prac-a prezentacii-ukazat-svoje-vedomosti

V súťaži Stredoškolská odborná činnosť 2024 mali žiaci možnosť prostredníctvom svojich prác a prezentácií ukázať svoje vedomosti

Stredná priemyselná škola elektrotechnická na ulici K. Adlera v Bratislave bola nedávno miestom, kde sa stretli mladí odborníci na svojej ceste k poznaniu a vzdelaniu. Konal sa tu 46. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti v rámci Bratislavského kraja, kde sa súťažilo v 17 odborných oblastiach. Žiaci mohli predviesť svoje znalosti a schopnosti prostredníctvom svojich prác a prezentácií.

Je obdivuhodné, s akou vášňou sa mladí ľudia pustili do prípravy na túto súťaž. Ich zapojenie a nasadenie je dôkazom toho, že mladá generácia je pripravená a odborne zdatná. Táto udalosť nám ukazuje, že máme kvalitné vzdelávacie systémy a že naši mladí ľudia majú potenciál pre úspešnú kariéru v rôznych odboroch.

Všetci súťažiaci si zaslúžia veľký obdiv a uznanie za svoje úsilie a výkony. Ich odhodlanie a nasadenie sú príkladom toho, čo je možné dosiahnuť s tvrdou prácou a láskou k svojmu odboru. Postupujúcim do celoslovenského kola prajeme veľa šťastia a úspechov.

Chceli by sme tiež vyjadriť veľkú vďaku škole, ktorá tento skvelý podujatí zorganizovala, a osobitne pani Ing. Kataríne Sekáčovej zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a všetkým členom hodnotiacich komisií, ktorí venovali svoj čas a energiu do prípravy a hladkého priebehu celej akcie.

Výsledky za jednotlivé oblasti sú uvedené v priloženom PDF súbore. Ešte raz srdečne gratulujeme všetkým súťažiacim a želáme im veľa úspechov v ich ďalšej kariére.