velke-levare-zacali-zateplovat-zakladnu-skolu

Veľké Leváre začali zateplovať základnú školu

V novembri 2022 obec Veľké Leváre informovala o získanej dotácii z Environmentálneho fondu na realizáciu druhej etapy zateplenia základnej školy. Medzičasom obec začala zrealizovať verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a čakala na výsledok kontroly. V júni obdržala pozitívnu záverečnú správu, takže na začiatku letných prázdnin mohli Veľké Leváre začať s realizáciou.

V zmysle projektu by mali byť po ukončení stavebných prác zateplené všetky fasády prvého a druhého stupňa základnej školy. V rámci projektu tiež vymeníme všetky pôvodné okná a dvere, ktoré ku dnešnému dňu ešte neboli vymenené.

Projekt prinesie škole úsporu energií, vyšší tepelný komfort, pomôže odstrániť problémy so zatekaním a tiež spríjemní pohľad na ošarpanú budovy školy.

Po rekonštrukcii materskej školy, vybudovaní ihriska pre škôlkarov, prvej etape zateplenia, modernizácii odborných učební, výstavbe multifunkčného ihriska a atletickej dráhy a výsadbe zelene ide o ďalší projekt modernizujúci školskú infraštruktúru na území obce. 

Projekt je realizovaný vďaka podpore z Environmentálneho fondu.

Zdroj: Levare.sk