verejnost-obezitu-stale-nepovazuje-za-chronicke-ochorenie

Verejnosť obezitu stále nepovažuje za chronické ochorenie

Obezitu verejnosť stále nedostatočne vníma ako chronické ochorenie. Považuje ju za kozmetický problém. Poukázala na to Slovenská obezitologická asociácia (SOA) pri príležitosti pondelňajšieho (4. 3.) Svetového dňa obezity. Upozornila pritom na viaceré zdravotné riziká, ktoré sú s ňou spojené.

„Hoci sa v posledných rokoch nahliadanie na obezitu u odbornej verejnosti zmenilo, široká verejnosť ju stále nepovažuje za chronické a život ohrozujúce ochorenie. (…) (Pre)obezita nielen znižuje kvalitu života pacientov, ale aj výrazne zvyšuje kardiometabolické ochorenia, najmä riziko rozvoja diabetes mellitus druhého typu, niektorých nádorových ochorení a v neposlednom rade aj ochorení pečene,“ priblížila prezidentka asociácie Ľubomíra Fábryová.

V manažmente obezity a jej komorbidít je podľa odborníkov nevyhnutný multidisciplinárny prístup. Liečba by mala byť tímovou prácou lekára prvého kontaktu, špecialistov, chirurgov, nutričných terapeutov, trénerov, psychológov, farmaceutov a ďalších odborníkov.

Na obezitu ako chronické ochorenie chce upozorniť projekt Slovensko proti obezite. V rámci neho budú počas marca viaceré lekárne na Slovensku poskytovať meranie krvného tlaku, BMI, glykémie, cholesterolu aj niektorých parametrov pri vybraných ochoreniach pečene.