vodny-svet-so-vstupom-do-ponorky-a-rozpravkovi-hrdinovia.-kniznica-v dubravke-presla-rozsiahlou-rekonstrukciou

Vodný svet so vstupom do ponorky a rozprávkoví hrdinovia. Knižnica v Dúbravke prešla rozsiahlou rekonštrukciou

Vodný svet so vstupom do ponorky, lesní kamaráti, rozprávkoví hrdinovia. Oddelenie pre deti a mládež Miestnej knižnice na Sekurisovej v Dúbravke prešlo rozsiahlou premenou a rekonštrukciou. Návštevu knižnice zmenilo na zážitok.

Rozsiahla rekonštrukcia oddelenia pre najmladších čitateľov sa začala počas júna minulého roku a v rámci nej vznikla v knižnici aj moderná čitáreň a spoločenská miestnosť na poschodí.

S rekonštrukciou a modernizáciou objektu miestnej knižnice na Sekurisovej nám pomáhajú granty a externé zdroje, ktoré sa mestskej časti podarilo získať,“ približuje starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Detské oddelenie a čitáreň na poschodí mohla mestská časťrekonštruovať vďaka nenávratnému finančnému príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Ministerstva kultúry SR. Išlo o dúbravský projekt pod názvom Knižnica neznamená polica – živé miesto v jednej mestskej časti. Celková výška dotácie bola 189 491,88 eur.

Cieľom projektu bolo zlepšiť služby miestnej knižnice a premeniť detské oddelenie na hravý svet, ktorého súčasťou sú knihy a objavovanie. Nový nábytok, celková prestavba, možnosti pre hru aj oddych s knižkou. Čitáreň na poschodí vznikla rekonštrukciou priestoru bývalých jaslí, núka moderné posedenie, priestor pre čítačky, podujatia, vzdelávanie.

Miestna knižnica prechádza postupnou modernizáciou. Vedenie mestskej časti začalo s rekonštrukciou v lete 2016. Staré okná vymenilo za plastové, podobne aj sklené výplne v budove, takzvané kopility. Nasledovala rekonštrukcia oddelenia pre dospelých a debarierizácia.

Debarierizáciou miestna knižnica prešla minulý rok v rámci projektu Do knižnice bez bariér, ktorý podporila dotácia z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, na schodisko pribudla bezbariérová plošina. Prestavbou sa stal bezbariérovým aj vstup do knižnice.

Odstraňovanie bariér pokračovalo na toalete. Zámerom projektu bolo neprístupnú toaletu s nefunkčnou kuchynkou na prízemí knižnice prebudovať na komfortné, normy spĺňajúce hygienické zázemie, prispôsobené aj pre ľudí na invalidnom vozíku či s ťažšou pohyblivosťou.

Projekt s názvom Vybudovanie bezbariérovej toalety v miestnej knižnici finančne podporila Nadácia EPH, celková výška dotácie bola 15-tisíc eur.

Miestna knižnica na Sekurisovej má tri oddelenia. Knižky nájdu čitatelia na oddelení pre dospelých, oddelení s náučnou literatúrou a oddelení pre deti a mládež.

V Dúbravke kedysi pôsobilo až päť verejných knižníc. Zmena prišla po Nežnej revolúcii, vznikla centrálna Dúbravská knižnica na Sekurisovej, ktorá má dnes 50 683 titulov a je najväčšou v štvrtom bratislavskom obvode.

Pravidelná obnova knižného fondu sa darí vďaka grantu Fondu na podporu umenia.

Granty pre zmenu knižnice

  • Rekonštrukcia detského oddelenia a čitárne  – projekt Knižnica neznamená policaživé miesto v jednej mestskej časti – nenávratný finančný príspevok Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celková výška dotácie: 189 491,88 eur.
  • Bezbariérová toaleta –  projekt Bezbariérová toaleta Miestnej knižnice Dúbravka finančne podporila Nadácia EPH. Celková výška dotácie: 15 000 eur.
  • Debariérizácia schodiska – Projekt Do knižnice bez bariér –  nenávratný finančný príspevok z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celková výška dotácie: 25 157 eur.
  • Obnova knižného fondu – Projekt Nové knihy do knižnice – nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu umenia. Celková výška dotácie: 6 000 eur.

Otváracie hodiny

Pondelok: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Utorok: 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Streda : 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Štvrtok: 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Piatok: 08:00 – 12:30