vyhlasuje-sa-vyberove-konanie-na-riaditela/riaditelku-zariadenia-socialnych-sluzieb-rosa

Vyhlasuje sa výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Zariadenia sociálnych služieb ROSA

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na vytvorenie zoznamu možných kandidátov na obsadenie pozície riaditeľa/riaditeľky Zariadenia sociálnych služieb ROSA na Dúbravskej ceste 1, Bratislava. Ambiciózni kandidáti, ktorí sa chcú uchádzať o túto pozíciu, by mali spĺňať nasledujúce kritériá:

Miesto výkonu práce:
Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava

Ponúkaný plat:
od 2.200,- €, odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Termín nástupu:
Dohodou

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou zmeny na neurčitú po vymenovaní Zastupiteľstvom BSK

Vzdelanie:
Vysokoškolské II. stupňa v humanitnej, ekonomickej alebo právnej oblasti

Požadovaná prax:
Minimálne 5 rokov v riadiacej praxi alebo 7 rokov práce v sociálnych službách

Náplň práce zahŕňa:

 • Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti zariadenia
 • Analýza a vyhodnocovanie hospodárenia zariadenia
 • Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami
 • Zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtových limitov
 • Práce súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb

Ďalšie požiadavky:

 • Predloženie koncepcie efektívneho riadenia zariadenia (max. 4 strany)
 • Znalosť relevantnej legislatívy
 • Všeobecný prehľad a manažérske zručnosti
 • Schopnosť motivovať a viesť tím
 • Bezúhonnosť

Požadované doklady:

 • Doklad o vzdelaní (overená kópia)
 • Profesijný životopis s referenciami
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Koncepcia efektívneho riadenia

Podávanie prihlášok: Doklady je potrebné doručiť do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava do 30.04.2024. Materiály označte ako „Výberové konanie – Zariadenie sociálnych služieb ROSA, NEOTVÁRAŤ!“

Na osobný pohovor budú pozvaní len tí kandidáti, ktorí splnia všetky požadované kritériá a predložia kompletnú dokumentáciu.

Toto výberové konanie predstavuje významnú príležitosť pre skúsených profesionálov s ambíciami viesť zariadenie poskytujúce sociálne služby a prinášať pozitívne zmeny do tejto oblasti. Tešíme sa na vaše prihlášky a prípadné dotazy zodpovedáme na uvedenej adrese.