vystava-mariana-zaymusa-modra-v zltej…-je-zamerana-najma-na-historiu-modry

Výstava Mariána Zaymusa MODRA v žltej… je zameraná najmä na históriu Modry

Marián Zaymus je výtvarník žijúci v Limbachu. V jeho tvorbe sa snúbi pôvodné povolanie architekta     s cestovateľskou vášňou, ktorá ho sprevádza už od skončenia školy. Precestoval viac ako 90 štátov, odkiaľ si prináša suveníry vo forme skíc a fotografií, ktoré mu slúžia ako predloha na kreatívnu sebarealizáciu. Navyše vďaka svojej fotografickej tvorbe vyhral viaceré súťaže amatérskej fotografie na Slovensku.

Umelec od roku 2015 so svojimi dielami pravidelne participuje na kolektívnej výstave Salón výtvarníkov a od roku 2018 na postupovej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Obrazy z tohto obdobia sú realizované najmä technikou akvarel.

Expozícia malieb autorskej výstavy „CESTOVATEĽSKÉ IMPRESIE V AKVARELI“ bola v r. 2023 cielená prevažne na architektúru a mestské detaily parteru navštívených krajín.

Výstava MODRA v žltej… je zameraná najmä na históriu Modry, ktorá získala štatút slobodného kráľovského mesta v roku 1607. Mesto prekvitalo, budovalo mnohé objekty, mestské hradby…. z ktorých sa zachovala len časť a o mnohých sa len ťažko získavajú informácie… Výstava poukazuje      na tieto súvislosti a snaží sa oživiť spomienky na časy dávno minulé.

Obrazy majú premyslenú kompozíciu, farebnosť je koncipovaná na jednoduchej báze, pri využití komplementárnosti farebnej zostavy. Harmonickým konceptom chce autor vyjadriť emóciu všedného dňa, ktorá je často podporená postavami, ktoré zvýraznia mierku diela a spätosť s interpretáciou predmetu obrazu. Akvarely nie sú schválne prepracované s dôrazom na detail, čo významne podporuje predstavivosť pozorovateľa diela a tým pomáha vžiť sa do atmosféry, ktorú chcel autor zachytiť. 

Autorská výstava Mariána Zaymusa „MODRA v žltej…“ 2024 je tvorená s dôrazom na obrazy so žltým pozadím. Žltá farba podporuje kreatívnosť, mladosť a podporuje komunikatívnosť má pozitívny vplyv najmä na introventných ľudí a povzbudzuje ku konštruktívnemu mysleniu a predstave o dávnej minulosti…

Autor chce výstavou podporiť snahu o rekonštrukciu a obnovu historických pamiatok v Modre.

V Kaštieli v Modre je pre verejnosť prístupná od 3.05.2024 do 29.05.2024, počas návštevných hodín – od pondelka do štvrtka v čase od 9:00 do 15:30 a v piatok od 9:00 do 12:30.Vernisáž bude 2.05.2024. Viac informácií o možnosti jej návštevy nájdete na stránke www.moska.sk