zaciname-s-opravou-mosta-medzi-zohorom-a-labom

Začíname s opravou mosta medzi Zohorom a Lábom

Opravovať budeme záchytné bezpečnostné zariadenia na rímsach – zvodidlá.

Oprava mosta cez Ondriášov potok na ceste III/1107 sa bude vykonávať v polovičnom profile, doprava bude umožnená pomocou riadenej svetelnej signalizácie.

Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec júna 2024.

Ďakujeme vám za trpezlivosť, robíme to pre väčšiu bezpečnosť a komfort cestnej premávky.