zdrave-ovzdusie-a-eko-vzdelavanie.-sucastou-projektu-je-aj-zupna-zdravotnicka-skola

Zdravé ovzdušie a eko-vzdelávanie. Súčasťou projektu je aj župná zdravotnícka škola

Vďaka úspešnej účasti žiakov našej školy na EKO HACKATHONE 2022 bola naša škola vybraná do pilotného projektu Kvalita ovzdušia a eko-vzdelávanie ako implementácia nápadov mladých ľudí z tohto podujatia v spolupráci so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO Europe.

Ciele projektu spočívajú v zbere dát a ich zobrazovaní, prepojení vzdelávania s praxou – viesť mladých ľudí k praktickým riešeniam, zameraným na zlepšenie kvality ovzdušia, umožniť študentom kreatívne pracovať na kampani o téme, ktorá nie je až taká populárna, analyzovať získané dáta z meraní a dopĺňať ich dátami z oblasti zdravotníctva, prezentovať výstupy zo študentských aktivít cez monitor aj širokej verejnosti na podujatiach „Populair“.

Spolupráca školy  so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO Europe spočíva  v  umiestnení meracieho zariadenia na streche školy, ktoré zbiera dáta o kvalite ovzdušia počas dlhšieho obdobia (minimálne počas roka 2023), nainštalovaní monitorovacieho zariadenie a jeho upevnení aj so statickým posudkom.  Žiaci budú mať každý deň, keď pôjdu do školy na obrazovke svetlo červené, zelené alebo oranžové, ktoré bude informovať o stave kvality ovzdušia, uvidia či je to horšie na jar, v lete, na jeseň alebo v zime…

Monitorovacia jednotka obrazovky monitoruje základné ukazovatele kvality vzduchu v danom priestore ako: teplota [°C], vlhkosť [%], rosný bod [°C], tlak vzduchu [hPa], rýchlosť vetra [m/s], nárazy vetra [m/s], smer vetra, zrážky [mm/h], PM1.0 prachové častice,ktorých 50 % je menších ako 1 μm [μg/m3], PM2.5 prachové častice, ktorých 50 % je menších ako 2.5 μm [μg/m3], PM10 prachové častice, ktorých 50 % je menších ako 10 μm [μg/m3], koncentrácia ozónu [ppb], UV index, blesky v okruhu 20 km, AQI prepočet na základe 24 hod, koncentrácia ozónu. Zaznamenané údaje je možné analyzovať v čase, napr. v hodinových, denných a mesačných intervaloch.

Do analýzy dát je zapojená firma SAMO EUROPE, ktorá vznikla ako univerzitný startup popri Fakulte ekonomiky a marketingu SPÚ v Nitre s hlavným cieľom transferu poznatkov a inovácií do praxe.  Zozbierané dáta bude možné porovnať s dátami z iných zdrojov – napríklad meraní SHMU, zdravotníctva (výskyt alergie, astmy…). Slovenská nadácia pre UNICEF bude s dátami ďalej pracovať.

Séria prezentácií a workshopov čo je kvalita ovzdušia, prečo je dôležitá, aké má dopady na zdravie detí, prezentáciou inovačných ekologických projektov, ktoré vo svete vytvorili mladí ľudia,  vytvorenie „kampaňového videa“ pre verejnosť – čo zlá kvalita ovzdušia spôsobuje