zelene-srdce-modranskeho-kastiela-dostava-novu-„zelenu“

Zelené srdce modranského kaštieľa dostáva novú „zelenú“

Po zrekonštruovaní kaštieľa a jeho nádvoria sa na rad dostala aj jeho neoddeliteľná časť – historická záhrada. Ak ste v tomto období prechádzali popri múre modranského kaštieľa, mohli ste si všimnúť prebiehajúce práce.

Kaštieľ, pôvodne mlyn, postavili v 16. – 17. storočí ako dvojpodlažný mlyn s obytnou časťou. V 2. polovici 17. storočia a v 18. storočí pristavili dvorové krídla. V roku 1912, keď kaštieľ kúpil rytier Arthur Polzer, kancelár habsburského cisára Karola I., prestavali mlyn na šľachtické sídlo. Súčasťou prestavby vznikla, a do dnešných dní pretrvala, aj záhrada situovaná za kaštieľom. Tvoria ju tri časti: okrasná záhrada s parkovou úpravou, voľná krajina a časť svahu s lesným porastom.

Aktuálna úprava záhrady bude zachovávať pôvodné prvky doplnené o súčasné potreby návštevníkov. Súčasťou projektu revitalizácie je obnova a rekonštrukcia vodných prvkov akými je jazero a fontány, výmena a doplnenie mobiliáru, revitalizácie zelene, vybudovanie okresných záhonov či vyvýšených bylinkových záhonov.

Záhrada bude po revitalizácií slúžiť ako oddychové a kultúrne miesto pre obyvateľov Modry a návštevníkov, ktorí sa tu budú môcť stretávať na rôznych podujatiach, workshopoch, ochutnávkach, tvorivých dielňach, seminároch a pri iných komunitných príležitostiach alebo si len posedieť v záhrade a oddychovať. Ukončenie prác je plánované na konci letných prázdnin. Projekt revitalizácie a rekonštrukcie vznikol za podpory Bratislavského samosprávneho kraja v rámci cezhraničného projektu Interreg Heritage SK-AT.

Tešíme sa na vás v priestore kaštieľa a záhrady na niektorom z našich podujatí.

Zelené srdce modranského kaštieľa dostáva novú "zelenú"
Zelené srdce modranského kaštieľa dostáva novú „zelenú“

Autor článku + fotografií  : MOS Modra + archív MOS