zelensie-malacky-odovzdavaju-hotove-projekty-pre-lepsiu-buducnost

Zelenšie Malacky odovzdávajú hotové projekty pre lepšiu budúcnosť

Koncom roka 2023 uplynulo programové obdobie eurofondov 2014 – 2020 (plus 3 roky). Aby sa stihli dokončiť všetky eurofondové investície z tohto obdobia načas, v meste naraz finišovala výstavba niekoľkých investičných projektov. 

Všetko sa podarilo stihnúť a nové stavby sa postupne odovzdávajú do užívania verejnosti: cyklotrasy, pešie námestie, prístavba materskej školy na Juhu, kompostáreň. „Tieto projekty predstavujú dôležité diely v mozaike budovania modernej infraštruktúry, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov a prispejú aj k udržateľnosti a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu,“ hovorí viceprimátor Milan Ondrovič a dopĺňa: „Cyklotrasy sú dôležitými krokmi k zelenšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu. Zároveň sú viac než len cestami pre cyklistov; sú základnými stavebnými kameňmi pre udržateľnú urbanistickú budúcnosť.“

„Cyklotrasy nie sú len cestami, ale žilami mesta, ktoré prinášajú život do každej jeho časti. Každý strom a každý meter zelenej plochy je svedectvom záväzku mesta k ochrane životného prostredia.“ Viceprimátor Milan Ondrovič

Obojsmerná cyklotrasa vedie z Pezinskej ulice okolo Tesca súbežne s cestou a okružnou križovatkou na Javorovú ulicu, kde sa končí medzi Neo Zonou a polyfunkčným domom City Residence. Jej dĺžka je 369 metrov. Na Pezinskej sa pripája na hlavnú mestskú cykloradiálu, ktorá vedie od priemyselného parku cez Radlinského, centrum a Záhorácku do Kostolišťa.

Cyklotrasa slúži na dopravnú obsluhu obchodnej zóny (Tesco, Malavia, Neo Zona) pešími a cyklistami a pripája obytnú zónu Padzelek na hlavnú sieť cyklotrás. V rámci nej pribudlo 10 cyklostojanov a nová zeleň: stromy, kríky, trvalky, cibuľoviny a trávniky.

Pri všetkých priechodoch pre chodcov boli znížené obrubníky, bola doplnená signálna-varovná dlažba a vodiace línie pre nevidiacich a slabozrakých. Chodci a cyklisti sú oddelení špeciálnym varovným pásom alebo výškovým rozdielom medzi cyklocestou a chodníkom.

Trasa dlhá 2,1 km sa začína v napojení na už predtým jestvujúcu cyklistickú cestičku do Kostolišťa. Prechádza po slepej komunikácii na Družstevnej, cez križovatku s Kozou, popred základnú školu na Záhoráckej, cez križovatku s Cestou mládeže, pokračuje pozdĺž Záhoráckej, cez Kláštorné námestie, pozdĺž Radlinského a odbočuje na Nádražnú, kde sa končí pred autobusovou a železničnou stanicou.

Na trase sú rozmiestnené cyklostojany a pred budovou základnej školy na Záhoráckej ulici je uzamykateľný cykloprístrešok. Slúži žiakom a pedagógom školy na bezpečný a ekologický presun po meste.

Cyklotrasa Družstevná – Radlinského je nosnou cyklistickou komunikáciou v meste. Napája sa na ňu niekoľko už predtým vybudovaných kratších cyklokomunikácií (na Ulici 1. mája, na Ceste mládeže, na Zámockej, na Ulici F. Kostku a na Pribinovej) a tiež nové cyklotrasy – Pezinská – priemyselný park, Pezinská – Padzelek, Píla a Partizánska – Cesta mládeže.

Táto cyklotrasa v dĺžke 263 metrov lemuje areál budúcej multifunkčnej Šport arény. Po vybudovaní plánovaného podjazdu pod ramenom neďalekej cesty sa prepojí so Zámockým parkom, nemocnicou, časťou Rádek a obytnou zónou Na Majeri, ktorá bude súčasťou navrhovanej cyklotrasy Malacky – Rohožník. Na tieto lokality bude zatiaľ napojená zdieľaným chodníkom a existujúcim prechodom pre chodcov.

Cyklotrasa Píla je obojsmerná a lemuje ju 45 novovysadených stromov. Pribudnú aj záhony okrasných tráv, trvaliek a cibuľovín. Jej súčasťou je stojan na bicykle, 10 betónových sedákov s dreveným obložením a servisný stojan na bicykle.

Pozdĺž cyklotrasy  sa vybudovalo 15 nových stožiarov verejného osvetlenia a dve ďalšie lampy na nasvietenie cykloprechodu a prechodu pre chodcov na Pezinskej ulici.

Výstavbou nového jednopodlažného pavilónu pribudli dve triedy pre 44 až 50 detí. Pavilón má zelenú strechu a je vybavený najnovšími technológiami vykurovania (tepelné čerpadlo, rekuperácia).  

Okrem toho sa zrekonštruoval aj jestvujúci pavilón v rámci tohto pracoviska materskej školy: doplnilo sa materiálové vybavenie, vrátane nového zariadenia kuchyne a práčovne – tak, aby slúžili vyššej kapacite zariadenia. Zrekonštruovalo sa aj zázemie pre nepedagogický personál. 

Súbežne s výstavbou nového pavilónu a rekonštrukciou existujúceho sa rekultivovali zatrávnené plochy v areáli materskej školy. Pribudli stromy, trávnatá plocha a hracie prvky.