zeny-zohravaju-v spolocnosti-jedinecnu-ulohu.-preto-dosiahnutie-pokroku-v-oblasti-zdravia-zien-je-mimoriadne -dolezite

Ženy zohrávajú v spoločnosti jedinečnú úlohu. Preto dosiahnutie pokroku v oblasti zdravia žien je mimoriadne  dôležité

Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa konala odborná diskusia – podujatie s názvom DEŇ ŽENSKÉHO ZDRAVIA. Ide o celoslovenskú iniciatívu, ktorú zorganizovala Asociácia na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike (AOPP). Nadväzuje na minuloročnú aktivitu, ktorá súvisí s naliehavou potrebou posunúť problematiku ženského zdravia viac do popredia.

Zámerom stretnutia bolo zmapovanie lokálnych špecifík a potrieb súvisiacich s lepším prístupom žien k zdravotnej starostlivosti a to od prevencie, diagnostiky až po liečbu. Vďaka ženskému zdraviu sa vie dosiahnuť pozitívna zmena v spoločnosti, lebo zdravie ženy neovplyvňuje len ženy, ale celú spoločnosť.                    

Podujatia sa zúčastnili osobnosti z rôznych oblastí odborného, ale aj spoločenského života ako napríklad zástupcovia relevantných partnerov VÚC, lekári, pacientske organizácie, zdravotné sestry, zástupcovia zamestnávateľov či regionálnych pobočiek zdravotných poisťovní.

„Vnímame intenzívnu potrebu dosiahnutia celospoločenského konsenzu a podpory pre riešenie naliehavých problémov v oblasti ženského zdravia. Veríme, že naša spoločná diskusia pomôže k zadefinovaniu vízie a priorít pre oblasť ženského zdravia, a rovnako

pomôže k presadeniu tejto problematiky do priorít orgánov verejnej správy na lokálnej aj národnej úrovni po parlamentných voľbách,“ povedala Mária Léyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Okrem diskusie o problematike ženského zdravia sa hovorilo o prístupe k zdravotnej starostlivosti sa identifikovali aj motivátory a bariéry, ktoré súvisia so starostlivosťou o vlastné zdravie a zdravie rodiny. Účastníci si vymenili pozitívne a negatívne skúsenosti súvisiace so zdravotnou starostlivosťou a jej jednotlivých foriem ako prevencia, diagnostika, liečba a to v záujme udržiavania zdravia žien a rodín. Všetci sa zhodli na tom, že aj v oblasti ženského zdravia zohráva významnú úlohu osveta a vzdelávanie. Preto boli na stretnutí predstavené aj programy týkajúce sa prevencie a dostupnosti pacientiek k preventívnym programom.