ziaci-z-15-gymnazii-sutazili-v-znalostiach-europskej-historie

Žiaci z 15 gymnázií súťažili v znalostiach Európskej histórie

Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa uskutočnil 32. ročník dejepisnej súťaže žiakov gymnázií zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Krajského kola sa zúčastnilo 45 žiakov, ktorí tak odprezentovali svoje dejepisné vedomosti.

„ide už o 32. ročník tejto súťaže, čo svedčí o jej kvalite, popularite a úspešnosti – a mňa veľmi teší fakt, že od roku 2014 sa do nej môžu zapájať popri českých gymnazistoch aj žiaci slovenských gymnázií. Zastávam názor, že pre mladých ľudí ako ste vy, je spoznávanie dejín veľmi dôležité, lebo to, čo formovalo náš súčasný svet, má základ v histórii a ťažko možno pochopiť to, čo sa deje dnes, ak nepoznáme a nechápeme, čo sa dialo v minulosti,“ prihovoril sa stredoškolákom predseda BSK Juraj Droba.

Do medzinárodnej súťaže sa prihlásilo 15 gymnázií rôznych zriaďovateľov. Z tohto počtu bolo 7 v pôsobnosti BSK. Sériu otázok vždy vypracuje odborná komisia a týkajú sa len určitého historického obdobia. Témou tohtoročného ročníka boli Európske dejiny od roku 1975 do roku 2000.

Minulý rok získali prvenstvo žiaci župnej školy – Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave. Víťazom 32. ročníka súťaže sa stalo Evanjelické lýceum na Vranovskej ulici v Bratislave. Ako druhá skončila Škola pre

mimoriadne nadané deti a gymnázium na Teplickej a tretiu priečku obsadilo Gymnázium, ulica 1. mája 8 v Malackách.

Dejepisnú súťaž českých a slovenských gymnázií organizuje Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia sídliaceho v Chebe, ktorý je od roku 1992 vyhlasovateľom súťaže preverujúcej dejepisné poznatky študentov. Od roku 2014 sa do nej môžu zapájať okrem českých gymnazistov aj žiaci slovenských gymnázií. Súťaž je už niekoľko rokov najväčším stretnutím študentov stredných škôl zo Slovenska a Čiech. V Českej republike je dokonca považovaná za jednu z najprestížnejších stredoškolských súťaží s rozpočtom niekoľko miliónov českých korún a pravidelne sa koná s podporou vlády Českej i Slovenskej republiky.