zupa-bude-v roku-2024-hospodarit-s rozpoctom-vo-vyske-vyse-300 milionov-eur

Župa bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom vo výške vyše 300 miliónov eur

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má pre rok 2024 schválených 300.558.006 eur. Na poslednom tohtoročnom zasadnutí zastupiteľstva to odhlasovali župní poslanci. Najviac investícií pôjde do ciest II. a III. triedy, na ktoré sa samosprávnemu kraju podarilo získať výhodný úver zo spoločnosti National Development Fund II.

Rozpočet je výrazne ovplyvnený najmä znížením daňových príjmov z dôvodu zavedenia nových pravidiel daňového bonusu a rastúcimi cenami tovarov a služieb z dôvodu stále vysokej inflácie. Rozvoj kraja sa rozhodne nezastaví.  Napriek tomu, že daňové príjmy kraja medziročne klesnú, túto situáciu zvládneme. Postupne dokončíme naše významné investície či už ide o centrá odborného vzdelávania a praxe v školskej oblasti alebo deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Pokračovať budeme takisto v rozsiahlej modernizácii cestnej siete na území župy,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Investičný plán je ambiciózny, celkový návrh rozpočtu investičných výdavkov je na úrovni 70,7 mil. eur, čo je historicky najvyššie číslo. Viac než polovica pôjde do ciest II. a III. triedy.

Z celkového pohľadu najviac finančných prostriedkov pôjde do oblasti vzdelávania, a to 108 mil. eur. Župa bude pokračovať v realizácií centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a pri zvyšovaní energetickej efektívnosti budov.

Do údržby a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy 51 mil. eur, v rámci revitalizácie cestnej siete je naplánovaná modernizácia 80 km ciest. Medzi najvýnamnejšie úseky budú patriť napríklad Kuchyňa – Plavecký Mikuláš, Modra – Budmerice alebo Veľký Biel – Malý Biel.

Sociálne služby budú mať k dispozícii 44 mil. eur, takisto sa postupne ukončia rozbehnuté projekty deinštitucionalizácie. Na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy je vyčlenených 26 mil. eur. Do oblasti kultúry pôjde 7 mil. eur, budú ukončené rekonštrukcie Divadla Aréna, ako aj Bratislavského bábkového divadla (BBD) či Synagógy v Senci a otvorené pre verejnosť. Takisto bude ukončený a otvorený pre verejnosť významný projekt v oblasti životného prostredia a to vybudovanie Ekocentra v Čunove. Prebiehať budú revitalizácie parkov v Malinove a Stupave. Celkom je v oblasti životného prostredia alokovaných viac než 2 milióny eur.

„V rozpočte na rok 2024 sme navýšili finančné prostriedky na všetky kľúčové kompetencie žúp ako sú vzdelávanie, sociálne služby, prímestská doprava, cesty II. a III. triedy a kultúra. Takisto sa nám podarilo navýšiť aj finančné prostriedky do cestovného ruchu. Napriek všeobecne známym problémom v samospráve nepoľavujeme,“ uzavrel predseda BSK Juraj Droba.