zupa-planuje-zrevitalizovat-park-v malinove-prinavrati-mu-zaslu-slavu-a-vzhlad-z-18.-storocia

Župa plánuje zrevitalizovať park v Malinove. Prinávrati mu zašlú slávu a vzhľad z 18. storočia

Krajinno-prírodný park v Malinove prejde komplexnou obnovou. Areál bude slúžiť na oddychové, kultúrne, vzdelávacie a historické aktivity. Prístupný bude širokej verejnosti. Ideový zámer schválilo Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí v piatok 23. júna 2023.

„Naším cieľom je obnoviť historickú slávu parku a zachovať miestne historické dedičstvo cezhraničného regiónu Slovensko-Maďarsko. Chceme mu prinavrátiť jeho spoločenskú funkciu a spraviť z neho významné miesto na turistickej mape Bratislavského kraja. Zároveň tu vytvoríme priestor na relax a spoznávanie historického dedičstva,“ priblížil zámer revitalizácie parku predseda BSK Juraj Droba.

Práve z dôvodu absencie priestorov na oddych a kultúrno-historické aktivity spracoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Koncepciu rozvoja cestovného ruchu do roku 2030. Dokument nastavuje systém rozvoja a podpory kultúrno-historického turizmu a definuje tiež dôležité aktivity pre udržateľný cestovný ruch v kraji. Park v Malinove je jednou z nich.

Takto bude park vyzerať po komplexnej obnove (vizualizácie):

Malinovský park sa rozlohou 13 hektárov radí medzi najrozsiahlejšie parky Bratislavského kraja. Ide o anglický krajinno-prírodný park z počiatku 18. storočia, pričom jeho historická rozloha bola o niečo väčšia ako dnes. V minulosti totiž súčasťou parku bola aj vodná priekopa, ktorá prestala plniť svoj účel a časom zarástla.

V rámci územia parku sa nachádza aj klasicistický kaštieľ z 13. storočia. V 19. storočí Malinovo získala rodina grófov Apponyiovcov, jedna z najväčších a najvplyvnejších grófskych rodín v Uhorsku. Stal sa hlavným sídlom správy eberhardského panstva. Juraj Apponyi (1808 – 1899) kaštieľ prestaval v neoklasicistickom štýle a vytvoril z neho príjemné vidiecke sídlo obklopené prírodným parkom.

Komplexná obnova parku prinavráti areálu vzhľad z polovice 18. storočia. Revitalizácia bude zahŕňať záchranu a obnovu významných historických drevín, rekonštrukciu a dobudovanie komunikácii a spevnených plôch, či prvkov drobnej infraštruktúry. Vznikne tu priestor pre športové aktivity, obnoví sa aj vzdelávacia funkcia v podobe učební či altánkov. Park bude slúžiť na prezentáciu pamiatkovo chránenej historickej zelene, ako aj odkazu šľachtického rodu Apponyiovcov. Rovnako bude miestom pre kultúru, ktorá svojím obsahom vhodne doplní parkový priestor a prinavráti mu rozmer známy z histórie.

„Nedávno sme ukončili geodetické zameranie a dendrologické posudky. Na základe koncepčnej štúdie bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorú už schválil Krajský pamiatkový úrad. Následne ju predložíme na stavebný úrad,“ upresnil predseda BSK Juraj Droba.

Zrevitalizovaný park budú môcť využívať nielen obyvatelia Bratislavského kraja, ale i zahraniční návštevníci, organizácie cestovného ruchu, kultúrne inštitúcie, ochranári, či školy.

Projekt bude realizovaný v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko v programovom období 2021-2027. Celkový rozpočet projektu sa pohybuje okolo 2,5 milióna eur.