zupa-pokracuje-v-rekonstrukcii-cesty-medzi-studenym-a-tomasovom

Župa pokračuje v rekonštrukcii cesty medzi Studeným a Tomášovom

Od pondelka 19. júna 2023 pokračujú práce na revitalizácii cesty III/1053 Most pri Bratislave, m. č. Studené – Tomášov, a to II. etapou. Realizovať sa budú v extraviláne medzi Studeným a Tomášovom. Motoristi musia preto rátať s celkovou uzávierkou dopravy s vyznačením obchádzkových trás v okolí.

Rekonštrukcia pozostáva z použitia technológie recyklácie za studena na mieste, kedy sa pôvodná časť konštrukcie vozovky rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov ako napríklad kamenivo, asfaltová emulzia, cement, ktoré vytvoria tzv. dosku zo suchého betónu. Zvolená technológia umožňuje sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. Zvolená technológia ale potrebuje po zapracovaní materiálov technologickú prestávku minimálne 7 dní pre vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky.

Práce by mali byť ukončené v polovici júla 2023.