zupa-rekonstruuje-cestu-medzi-mostom-pri-bratislave-a-tomasovom

Župa rekonštruuje cestu medzi Mostom pri Bratislave a Tomášovom

Správca ciest II. a III. triedy v Bratislavskom kraji začal v pondelok 15. 5. 2023 s rekonštrukciou cesty III/1053 Most pri Bratislave (miestna časť Studené) – Tomášov v celkovej dĺžke cca 2,97 km.

Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách :

  • I. etapa – od 15.5.2023 do 16.6.2023 – intravilán Studeného a intravilán Tomášova – čiastočná uzávierka dopravy s regulovaním dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou v polovičnom profile
  • II. etapa – od 19.6.2023 do 8.7.2023 – extravilán medzi Studeným a Tomášovom – celková uzávierka dopravy s vyznačením obchádzkových trás v okolí

Revitalizácia ciest pozostáva z použitia technológie recyklácie za studena na mieste. Pôvodná časť konštrukcie vozovky sa rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov (kamenivo, asfaltová emulzia, cement), ktoré vytvoria tzv. dosku zo suchého betónu. Zvolená technológia umožňuje sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. Zvolená technológia však potrebuje po zapracovaní materiálov technologickú prestávku minimálne sedem dní pre vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky.