zupan-droba-na-konferencii-vo-finsku:-narast-poctu-obyvatelov-vytvara-tlak-na-verejnu-infrastrukturu

Župan Droba na konferencii vo Fínsku: Nárast počtu obyvateľov vytvára tlak na verejnú infraštruktúru

V piatok 12. mája 2023 sa v Lappeenrante vo Fínsku uskutočnil „Localism Summit“, každoročná konferencia politickej skupiny ECR v Európskom výbore regiónov, ktorá sa niesla v téme energetickej a ekologickej trasformácie, udržateľného rozvoja, ale i udržateľnej mobility. Podujatia sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba, starosta obce Rohožník a poslanec BSK Peter Švaral, poslanec BSK Jozef Tittel a vedúci Zastúpenia BSK pri EÚ Tomáš Teleky.

Podujatie “Localism Summit” sa uskutočnilo na pozvanie Ilpa Heltimoinena, poslanca mesta Lappeenranta, v priestoroch fínskej univerzity LUT, ktorá je popredným centrom vedy a výskumu v oblasti udržateľnosti, čistej energie, obehového hospodárstva, či vodných technológii.

Jedným z rečníkov v rámci panelovej diskusie na tému „Inteligentná mobilita v našich mestách a regiónoch“ bol aj predseda Bratislavského kraja Juraj Droba, ktorý vo svojom príhovore poukázal na hlavné výzvy Bratislavského kraja v oblasti dopravy, ako aj ich riešenia. „Bratislavský kraj v poslednom desaťročí zaznamenáva kontinuálny nárast počtu obyvateľov, čo vytvára tlak aj na verejnú infraštruktúru, vrátane udržateľnej dopravy. Riešením pre tieto výzvy je rozvoj integrovanej dopravy, prestupných terminálov, cyklotrás a vybudovanie obchvatu Malokarpatska.“

V rámci druhej panelovej diskusie miestni a regionálni lídri diskutovali o inovatívnych a ekologických riešeniach pre uhlíkovo-neutrálnu Európu. Panelisti zdôraznili dôležitosť miestnej a regionálnej spolupráce v oblasti inovácii pre dosiahnutie klimatických cieľov EÚ, ako aj potrebu zapojenia všetkých relevantných partnerov, vrátane akademického a súkromného sektora. Úspešným príkladom takejto spolupráce je práve mesto Lappeenranta, ktoré spolu s miestnou univerzitou LUT a inými partnermi iniciovalo stratégiu Lappeenranta 2033, ktorá kladie dôraz na podporu ekologického životného štýlu či vytvorenie udržateľných systémov minimalizujúcich produkciu odpadu.

V rámci pracovnej cesty do Fínska zástupcovia BSK absolvovali stretnutie aj s veľvyslankyňou SR vo Fínsku a Estónsku Slavomírou Mašurovou, s ktorou diskutovali o súčasnej, ale i ďalšej možnej bilaterálnej spolupráci BSK s fínskymi regiónmi, predovšetkým v oblasti vzdelávania. BSK má nadviazanú dlhoročnú spoluprácu s regiónmi Helsinki-Uusimaa a Tampere, s ktorými v súčasnosti úzko spolupracuje pri výmene skúseností v oblasti zriaďovania stredoškolských kampusov.

Na stretnutí s regionálnou primátorkou Južnej Karélie Satu Sikanen zástupcovia BSK diskutovali o dôsledkoch ruskej invázie na cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj v prihraničných oblastiach.