zvysujeme-odbornost-pracovnikov-v-socialnych-sluzbach

Zvyšujeme odbornosť pracovníkov v sociálnych službách

Covid, prijaté opatrenia, vojna na Ukrajine, energetická kríza a mnohé ďalšie faktory mali výrazný negatívny vplyv na duševné zdravie celej populácie vo zvýšenej miere prispeli ku konzumácii alkoholických nápojov a k užívaniu psychotropných látok. 

Nedostatočné kapacity v špecializovaných liečebných zariadeniach pre osoby zneužívajúce psychotropné látky celú situáciu komplikujú. To má negatívny dopad na zariadenia sociálnych služieb, ktoré v mnohých prípadoch vykrývajú nedostatočné kapacity zdravotníckych zariadení. Aj preto je vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb v oblasti užívania psychotropných látok aktuálnou témou.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK na roky 2018 – 2023 pripravil vzdelávanie v oblasti porúch správania sa v dôsledku užívania psychotropných látok ako je alkohol či drogy. Vzdelávací program bol určený pre zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb, ktorí pracujú s osobami zneužívajúcimi psychotropné látky. Nadobudnuté vedomosti však môžu uplatniť aj pri práci s osobami so závislosťou. 

BSK aj takouto formou skvalitňuje poskytovanie sociálnych služieb deťom a dospelým osobám, ako ich rodinám. Rovnako zvyšuje aj pracovné zručnosti zamestnancom sociálnych zariadení pri práci s klientmi, u ktorých sa prejavujú známky zneužívania psychotropných látok.