mesto-senec-na-sokolskej-a na-namesti-1.-maja-dokoncilo-projekty-zamerane-na-zivotne-prostredie

Mesto Senec na Sokolskej a na Námestí 1. mája dokončilo projekty zamerané na životné prostredie

Koncom roka 2023 boli úspešne ukončené investičné projekty zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev – Revitalizácia – Sokolská ulica v Senci a Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec. Na oba projekty získalo mesto Senec finančné prostriedky v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, prioritná […]

bratislavsky-samospravny-kraj-na-1.-rocniku-konferencie-„inovujme-regiony“

Bratislavský samosprávny kraj na 1. ročníku konferencie „INOVUJME REGIÓNY“

Zástupcovia Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) a SPŠE Zochova 9, Bratislava sa v stredu 21. februára 2024 zúčastnili 1. ročníka konferencie „INOVUJME REGIÓNY – objavte potenciál krajov“, ktorá bola organizovaná združením Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) v spolupráci s VAIA – Výskumnou a inovačnou autoritou Úradu […]