bratislavsky-samospravny-kraj-na-1.-rocniku-konferencie-„inovujme-regiony“

Bratislavský samosprávny kraj na 1. ročníku konferencie „INOVUJME REGIÓNY“

Zástupcovia Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) a SPŠE Zochova 9, Bratislava sa v stredu 21. februára 2024 zúčastnili 1. ročníka konferencie „INOVUJME REGIÓNY – objavte potenciál krajov“, ktorá bola organizovaná združením Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) v spolupráci s VAIA – Výskumnou a inovačnou autoritou Úradu podpredsedu vlády SR (VAIA).  Experti z miestnej, regionálnej a štátnej správy, predstavitelia krajov a úspešní startupisti diskutovali o dôležitosti podpory inovácií na Slovensku.  

Celodenné podujatie bolo rozdelené do viacerých tematických blokov, počas ktorých mali účastníci možnosť spoznať inovačný potenciál samosprávnych krajov a vymeniť si skúsenosti z praxe.

Ak chceme zatraktívniť naše regióny a docieliť, aby aj samosprávy držali krok so súčasným trendom rozvoja v európskom priestore, ale aj v celom vyspelom svete, je nevyhnutné reflektovať na nové výzvy a zvyšujúce sa nároky v oblasti inovácií. Práve moderné, inovatívne a atraktívne regióny sú predpokladom modernej, inovatívnej a atraktívnej krajiny,“ povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Prvá panelová diskusia sa zaoberala dôležitosťou inovácií v regiónoch. Diskutujúci sa zhodli, že inovácie predstavujú neodmysliteľnú súčasť územnej samosprávy. Taktiež sa venovali otázkam akú pozíciu má štát, kraje a mestá v systéme podpory inovácií, a ako by mal vyzerať ideálny stav v podmienkach SR. V nasledujúcich častiach konferencie prezentovali jednotlivé kraje svoje aktivity, ktorými podporujú inovácie vo svojom území. Ing. Matúš Krnčok, vedúci IRP BK vo svojej prezentácii predstavil inovačné aktivity BSK, predovšetkým spojené s konceptom SMART škôl.  

V rámci inšpirácií zo zahraničia prišiel Jindřich Weiss odprezentovať 20-ročný príbeh Juhomoravského inovačného centra, ktoré sa stalo lídrom v stredoeurópskom prostredí. Posledná časť podujatia sa venovala predstaviteľom úspešných startupov, ktorí diskutovali o úskaliach a potrebách tvorby nápadov.

Generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority SR Michaela Kršková hovorí, že „pre vznik inovácií a tým aj zvýšenie kvality života v regiónoch, potrebujeme vytvárať prostredie pre prirodzené, opakované a intenzívne stretávanie sa talentovaných a kreatívnych ľudí z lokálnych firiem, vysokých škôl a samospráv. Preto aj intervencie štátu by mali podporovať lokálne vznikajúce iniciatívy a cieliť na ich udržateľnosť a napojenie na lokálnu ekonomiku.“

Účastníci konferencie mohli spoznať mnohé inšpiratívne príbehy a projekty realizované v praxi, vďaka ktorým sa zlepšuje pracovné prostredie a podmienky v regiónoch Slovenska.