Administrátor → Celá škola !!…

Administrátor → Celá škola
!!! MIMORIADNA SPRÁVA !!!

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci a rodičia!
Na základe mimoriadneho online rokovania vedenia Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb rozhodol riaditeľ školy PaedDr. Jozef Horák nasledovne:
V tomto neľahkom období, ktoré…

Viac

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava