primarna prevencia

Aktivity primárnej prevencie

27. októbra 2015 sa uskutočnili prednášky pre žiakov prvého ročníka v triedach I.KČ a I.PH na tému: “Trestno – právna zodpovednosť mladistvých”.

Cieľ prednášky: zvýšiť právne vedomie žiakov, informovať ich o rozsahu trestno-právnej zodpovednosti od 14. roku života. 

Lektorkou bola Mgr. kpt. Henrieta Čechovičová, OO PZ Bratislava V. 

Mgr. Dana Dzurillová, koordinátorka prevencie