amavet-2023:-na-koncentrate-umu-sa-stretol-rekordny-pocet-ucastnikov

AMAVET 2023: Na koncentráte umu sa stretol rekordný počet účastníkov

Počas uplynulého Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) sa konal 26. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 (FVAT), ktorý je už tradične jedným z hlavných podujatí TVT. V tomto roku padlo niekoľko rekordov. Na „koncentráte umu“, ako ho nazvali organizátori, sa stretol rekordný počet účastníkov, a to nielen postupujúcich vedátorov z krajských kôl, ktorých bolo 97 žiakov so 73 projektami. Spoločne so svojimi sprevádzajúcimi učiteľmi, členmi odbornej hodnotiacej komisie, zástupcami významných spoločností, akademickej obce a organizátormi to bolo podujatie veľkého významu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov. Popritom však vrástla aj kvalita projektov, a hodnotitelia „museli“ odovzdať najlepším aj viac cien, ktorými sú postúpenia na prestížne svetové súťaže a prehliadky vedecko-technických projektov (viď Výsledková listina).

Festival AMAVET 2023 sa uskutočnil 9. – 10. novembra v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave a bol súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika, čo umožnilo aj ostatným návštevníkom týchto výstav vidieť najšikovnejších žiakov, budúcich vedcov a technikov z celého Slovenska. Boli to predovšetkým stredoškoláci, ale okrem nich postúpili z krajských kôl aj niektorí talentovanejší žiaci zo základných škôl, pre ktorých už samotná účasť na celoslovenskom finále bola víťazstvom!

K umu najšikovnejších žiakov z celého Slovenska prizval AMAVET aj úspešné, silné spoločnosti a širokú akademickú obec, ktorí tak spoločne vytvorili koncentrát umu! Nechýbali ich prezentačné stánky a zastúpenie tu mali: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, CERN, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, NIVAM, Oz NextStep Science a Lab café.

Slovenská akadémia vied na 26. ročníku sa stala ešte významnejším partnerom podujatia! Doteraz bola SAV predovšetkým dlhoročným odborným garantom súťaže. Od tohto roku organizuje spoločne s AMAVET-om v decembri aj podujatie Mladá nádej slovenskej vedy. Vybrané projekty z tohtoročného festivalu AMAVET budú môcť mladí autori odprezentovať a diskutovať s vedeckými pracovníkmi SAV od 5. do 7. decembra 2023 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. K tomu ešte odovzdali jednu z najhodnotnejších cien – postup na súťaž Regeneron ISEF 2024 do Los Angeles v USA ako cenu „Vedecký talent SAV“!

Súťažiacich účastníkov obohatil aj sprievodný program, pričom sa mohli dozvedieť z prvej ruky od profesorky Márie Bielikovej zo špičkového slovenského pracoviska, Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, Prečo sa (ne)báť umelej inteligencie.

Čas na mladých vedcov si našiel aj generálny riaditeľ ESET-u Richard Marko, ktorý v motivačnom rozhovore inšpiroval mladých ľudí na cestu za úspechom a predstavil aj úžasný festival vedy a umenia STARMUS, ktorého 7. ročník bude práve vďaka ESET-u v máji 2024 na Slovensku!

Nechýbali ani ďalší prezentátori vedy ako Michal Figura so svojou Kúzelnou fyzikou, slovenský vedátor Samuel Kováčik „si pocestoval“ v čase, Michal Zajaček predstavil najväčší vesmírny ďalekohľad a významné bolo aj zastúpenie CERN-u, Európskej organizácie pre jadrový výskum.

KONCENTRÁT UMU na Festivale vedy a techniky AMAVET 2023 podporili – Slovenská akadémia vied, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Nadácia Allianz, Nadácia VSE, Nadácia ESET a Incheba ako Hlavní partneri podujatia.

Na slávnostnom otvorení FVAT sa zúčastnil osobne aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker, podpredseda SAV Martin Venhart, ale aj ďalší významní hostia, ktorí si ctia vytváranie priestoru pre rozvoj mozgového trustu na Slovensku. Organizátorov mimoriadne potešila aj účasť zástupcu inštitúcie, ktorej členovia sú rozhodujúcimi zriaďovateľmi základných škôl na Slovensku – Združenie miest a obcí Slovenska. Na FVAT prišiel osobne aj predseda ZMOS-u Jozef Božík, ktorý prítomným oznámil, že  ZMOS a AMAVET podpíšu Memoranda o spolupráci budúci týždeň 20. novembra 2023 …, ale o tom už neskôr, v ďalšom vydaní tlačovej informácie. Sledujte nás, prinášame vám veľa inšpirácie ako sa veda dotýka každého z nás a pritom aká je hravá!

Informácie o cenách – postúpenia na svetové súťaže – sú prílohou tejto tlačovej informácie vo Výsledkovej listine.

FVAT je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže ISEF (USA) a mnohých ďalších.

FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch a vyvrcholí nasledujúci rok v septembri európskym finále. 

Odkazy na vzhliadnutie atmosféry:

Slávnostné otvorenie FVAT 2023 https://www.youtube.com/watch?v=COrvbA_2skk&list=TLGGb-0gNL8zaI8xMzExMjAyMw

Sprievodný program Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 https://www.youtube.com/watch?v=2XMWy5rLSwc&list=TLGGykaT5iHlHaMxMzExMjAyMw&t=5s

Science talks – Inšpiratívne príbehy víťazov FVAT 2022 zo svetových súťaží, príprava na svetové súťaže https://www.youtube.com/watch?v=WsoVUEIuGhQ&list=TLGGhrCQ6nzZCwQxMzExMjAyMw

Vyhodnotenie 26. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 https://www.youtube.com/watch?v=36zu0h8qcD0&list=TLGGMa1P_Z5X_48xMzExMjAyMw