bratislava-vyhlasila-novu-vyzvu-na-zmenu-uzemneho-planu-v-suvislosti-s-byvanim

Bratislava vyhlásila novú výzvu na zmenu územného plánu v súvislosti s bývaním

Mesto Bratislava vyhlásilo ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu mesta (ÚPN) v súvislosti s bývaním. Týka sa nevyužívaných plôch rezerv dopravy, ktoré sú v pláne reprezentované ako funkčné plochy zariadení mestskej a autobusovej hromadnej dopravy, železničnej, vodnej i leteckej dopravy. Žiadosti je možné predkladať do 31. augusta. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Je možné požiadať o umožnenie výstavby bytov na týchto nevyužívaných plochách. Urbanistickou štúdiou bude preverené a z jej verejného prerokovania preukázané, že lokalita spĺňa predpoklady na zmenu funkčného využitia na obývané územie a výstavbu bytov,“ konštatuje bratislavský magistrát.

Cieľom výzvy je zvýšenie dostupnosti bývania na základe spolupráce hlavného mesta so súkromným sektorom. Podporiť to chce primárne prostredníctvom budovania nových bytových domov s primeranou proporciou nájomného bývania tam, kde to bude možné. Či je daný brownfield vhodný na výstavbu, preverí práve urbanistická štúdia. Tú na vlastné náklady obstará samotný žiadateľ, ak bude jeho žiadosť vyhodnotená a posúdená kladne. Následne sa pristúpi k príprave zmien a doplnkov ÚPN. Podmienkou tiež je, aby žiadateľ vedel preukázať vzťah k danému pozemku či pozemkom.

Výzva vychádza aj z aktualizácie metodiky zmien ÚPN v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania. Na svojom poslednom rokovaní ju zobralo na vedomie bratislavské mestské zastupiteľstvo. Potreba jej aktualizácie vznikla počas prvej vyhlásenej výzvy, ktorá prebehla od januára do apríla 2022. Úlohy pri riešení nájomného bývania sú stanovené aj v Koncepcii mestskej bytovej politiky na 2020 – 2030.

Riešenie nájomného bývania prinášajú aj zmeny a doplnky 08 ÚPN, ktoré koncom júna schválili mestskí poslanci. Ide o pilotný balík zmien v prospech nájomného bývania, ktorým sa mesto snaží rozširovať svoj bytový fond. Zmeny sa týkajú 13 lokalít. V rámci developerských projektov by malo mesto získať viac ako 140 nájomných bytov. Celkovo sa na pozemkoch v Bratislave otvoril potenciál pre výstavbu viac ako 3000 bytov.

Všetky pozemky, ktorých sa zmena týka, majú aj v súčasnosti rozvojový charakter, teda nejde o plochy určené na zeleň či šport. Sú buď vo vlastníctve hlavného mesta, kde vytvára predpoklady na budovanie nájomných bytov, ale aj vo vlastníctve developerov, kde samospráva získa podiel v podobe nájomných bytov do svojho vlastníctva. Developeri budú môcť postaviť viac bytov, ako im umožňuje územný plán, na oplátku dostane hlavné mesto v rámci projektov niekoľko bytov. S developermi sú podľa magistrátu podpísané „tvrdé a ostré zmluvy“.

Zdroj: TASR