dielní pre cukrárov, pekárov či mäsiarov je hotová. Pracovať budú nielen v nových priestoroch, ale aj so špičkovým vybavením

Tlačová správa

 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa pustil do modernizácie školských budov a revitalizácie Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Jedným z takých bude aj pracovisko Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského v Bratislave. Nachádza sa na Harmincovej v bratislavskej Dúbravke a slúži ako COVP pre oblasť potravinárstva. 

 

„Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľmi veľký. Preto krok za krokom investujeme do stredných škôl a premieňame ich na modernejšie a atraktívnejšie prostredie porovnateľné s praxou. Aj vďaka tomu sa záujem o naše stredné školy zvýšil o tretinu. Práve pre podporu odborného vzdelávania a lepšieho prepojenia praktického vyučovania s reálnym pracovným prostredím slúžia COVP,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba. 

 

Cieľom rekonštrukcie objektu na Harmincovej ulici je zvýšenie počtu žiakov tejto strednej školy na praktickom vyučovaní vytvorením priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Komplexne zrekonštruované boli štyri podlažia budovy. V celom objekte sa vymenili rozvody kanalizácie a vody, rozvody ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Súčasťou bola aj inštalácia sociálnych zariadení (WC, sprchy, WC pre imobilných).  Stavebnými prácami sa vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím, skladmi a pod. Celý objekt je zateplený, vrátane kompletnej výmeny okien, čím sa znížila energetická náročnosť objektu.

 

Stavebné práce sú už ukončené a na jeseň tohto roka je naplánovaná kolaudácia. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na nákup materiálno – technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik a odbornú prax (odborov potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve, potravinárstvo – potravinár – kvalitár, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, výživa a šport, výroba potravín, mäsiar, lahôdkar, mäsiar – kuchár, pekár, cukrár, cukrár kuchár, cukrár pekár, biochemik – mliekarenská výroba, biochemik – výroba piva a sladu, mäsiar) a celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, prednáškových a vyučovacích miestností. Ukončenie projektu predpokladá BSK v lete 2023. 

 

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, pričom zo strany riadiaceho orgánu bola na rekonštrukčné práce schválená suma 2,4 milióna eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 1,1 milióna eur. 

 

COVP sa ukázali ako nevyhnutná súčasť siete stredných odborných škôl, nakoľko väčšiemu počtu žiakov umožnia absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom a s možnosťou ich následného zapojenia do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Zároveň moderné priestory, ako aj vybavenie, prispejú k rozvoju pedagógov a priblížia vzdelávanie  k podmienkam podobným v podnikateľskom prostredí.