Čo je to vlastne cirkulárna ek…

Čo je to vlastne cirkulárna ekonomika? Jej hlavným cieľom je, aby sa netvoril ďalší odpad a minimalizovala sa spotreba energie.
Oproti lineárnej ekonomike, pri ktorej sa len generuje ďalší a ďalší odpad, cirkulárna ekonomika recykluje a dáva surovinám získaným pri recyklácii ďalší život. Takto sa redukuje odpad a celkové zaťaženie životného prostredia bez toho, aby nám ľuďom niečo chýbalo ?.