DOD sa uskutoční 12.11.2019 budeme vás …


DOD sa uskutoční 12.11.2019 ? budeme vás čakať, aby ste si pozreli ako vyzerá naša škola a ako to u nás všetko chodí????‍?