Dokončím pracovné povinnosti, …

Na prvom mieste majte seba, hovorieval Tomáš Baťa. Prečo je také dôležité starať sa o seba?

Dokončím pracovné povinnosti, potom sa povenujem priateľom, rodičom, postarám sa o deti, vyhoviem partnerovi, šéfovi, a keď vyhoviem všetkým, potom budem mať konečne čas aj pre seba. V pokoji sa najem, vyspím alebo si niečo prečítam… Väčšina z nás to má v živote asi podobne…